Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van de release van Elements 3.9 de vereenvoudigde invoer is. Dit heeft betrekking op meerdere functies:

  1. Ruimteventilatie – warmteverlies;
  2. Ruimteventilatie – gebouwsimulatie;
  3. Afgiftevermogens – gebouwsimulatie;
  4. Afgiftesetpoints – gebouwsimulatie;
  5. Toekomst – rekenen naar resultaat & koppeling UO.

Ruimteventilatie – warmteverlies

Voor gebruikers die een warmteverliesberekening maken én hierbij geen gebruik maken van de mogelijkheid om het debiet te laten bepalen vanuit het bouwbesluit (i.c.m. het sjabloon gebruik) is er een vereenvoudigde invoer van luchthoeveelheden mogelijk.

Stel je hebt een kantoorpand dat geventileerd moet worden met 30m³/h per persoon en de bezetting is 0,1 persoon per m². Dat werkt heel fijn in één ventilatiesjabloon, maar zorgt voor bijzondere waarden waar mee gerekend gaat worden. Liever gebruik je “hele” waarden.

Als je per verdieping een eigen luchthoeveelheid wil definiëren, dan moest je voorheen pér verdieping een ventilatiesjabloon aanmaken. Vanaf versie 3.9 kun je volstaan met één ventilatiesjabloon en vul je de waarden per verdieping in onder eigenschappen.

Dit kun je zelf invoeren in elements of je kunt dit via een export/import van een csv bestand doen.

Het resultaat is uiteraard gelijk.

Ruimteventilatie – gebouwsimulatie

Voor gebouwsimulatie is de vereenvoudigde invoer nog veel meer van toepassing. Hier moet je namelijk áltijd zelf de luchthoeveelheden invoeren. In de GIF hieronder vullen we luchthoeveelheden in.

Afgiftevermogens – gebouwsimulatie

Op dezelfde wijze als de ventilatiehoeveelheden kunnen ook de vermogens van de afgifteapparaten aangepast worden. In het voorbeeldproject was voor de koeling met “ongelimiteerd” gerekend. Dit komt overeen met 200W/m².

En in de uitkomsten zagen we ook terug dat er geen temperaturen boven 25°C voorkwamen, want de ruimte-eis staat op 24°C en de fan coil units hadden voldoende vermogen om dit te bereiken.

Het mooie is dat er in de energiestatistieken per ruimte het maximale koelvermogen benoemd wordt. Dit vermogen staat ook in bovenstaande tabel, die ik zelf in elements heb aangemaakt. Als dit vermogen verminderd wordt dan zullen er wél overschrijdingen ontstaan. Voor dit plaatje heb ik alle koelvermogens verlaagd naar 55% van het vermogen zónder overschrijdingen. Hiervoor heb ik de energiestatistieken naar excel geëxporteerd en de waarden daarin verlaagd. Vervolgens de waarden overgetypt in elements. Uiteraard had dit ook met een csv export gekund.

Deze gelimiteerde afgifteapparaten zorgen inderdaad voor hogere temperaturen en voor GTO-overschrijdingen.

Een andere toepassing zien wij in de verwarming. In het kader van verduurzaming worden ketels vervangen door warmtepompen zodat bestaande radiatoren aangesloten worden op een lagere wateraanvoertemperatuur. Zolang het debiet (de dT) door de radiatoren gelijk blijft is dit eenvoudig te simuleren door in het sjabloon afgifte de specificaties van de radiatoren (bij een HT-distributienet) op te nemen en ze aan te sluiten op het LT-distributienet. De software rekent zelf de afgifte van de radiatoren uit. Is het debiet niet gelijk dan zou de csv export gebruikt kunnen worden om op een snelle manier de door de fabrikant opgegeven factor over het vermogen te zetten.

Afgiftesetpoints – gebouwsimulatie

Ook kunnen per ruimte de setpoints van de diverse afgifteapparaten worden aangepast. Dat hebben we verder voor dit project niet uitgewerkt.

Toekomst – rekenen naar resultaat & koppeling UO

De vereenvoudigde invoer zoals deze nu in de software aanwezig is gaat ons helpen bij een aantal wensen die we op dit moment aan het uitwerken zijn. De grootste is voor gebouwsimulatie het “rekenen naar resultaat”: we willen graag dat er per ruimte een aantal overschrijdingen kan worden opgegeven en dat de software berekent wat dan de capaciteit zou moeten zijn. Een ander is de koppeling met de stromingsprogramma’s. Vanaf versie 11.60 van de stromingsprogramma’s is het al mogelijk om ruimtenummers en -namen vanuit een CSV te importeren. Dit willen we uit gaan breiden met bijvoorbeeld verwarmingsvermogens en luchthoeveelheden.

Heb je vragen of wil je meer informatie bekijk dan onze releasepagina of bekijk het updatewebinar? Wil je liever iemand spreken, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...