Sneak preview Vabi EPA 0.10

In april komt de bèta versie van Vabi EPA uit met daarin de methodiek wijzigingen voor de NTA 2023 en een aantal nieuwe functies voor het maatwerkadvies. Voor adviseurs die met het maatwerkadvies bezig zijn, kan dit gebruikt worden om al terugverdientijden te berekenen en een eerste versie van de Word rapportage te maken. Voor alle adviseurs is dit ook de versie om te gebruiken als je wilt zien wat de effecten zijn van de komende NTA 8800 wijzigingen voor het jaar 2023. Let erop dat zoals gebruikelijk het niet mogelijk is om bestanden gemaakt in de nieuwste versie te openen in een eerdere versie. Bestanden opgeslagen in 0.10 kunnen dus niet geopend worden in de 9.x versie. Daarnaast is het ook belangrijk om te vermelden dat er in deze versie niet geregistreerd kan worden, omdat de wijzigingen pas ingaan op 1 juli. In dit artikel zullen een aantal komende elementen worden toegelicht.  

Wijzigingen NTA 2023 

In een eerder artikel (NTA8800:2023 wat verandert er in de software?) zijn de belangrijkste wijzigingen en effecten al uitgebreid beschreven. Met deze BETA versie is het mogelijk om de effecten voor een specifiek project in te zien. Dit is met name van belang bij nieuwbouwprojecten die na 1 juli 2023 opgeleverd zullen worden, omdat het label dan geregistreerd moet worden onder de nieuwe NTA. Voor bestaande bouw zal het grootste verschil komen te liggen in de woningen met een begrenzing aan aangrenzend onverwarmde ruimten.  

Maatwerkadvies 

1 juli wordt ook het nieuwe maatwerkadvies volgens de NTA officieel. De 0.10 versie geeft al meer inzicht in de complete functionaliteit die je dan van Vabi EPA kan verwachten. Dit is ook de versie die gebruikt zal worden voor de opleiding maatwerkadvies.  

Een van de belangrijkste toevoegingen is de berekening van de terugverdientijden van maatregelen in de software. Hiervoor kunnen bij de algemene projectgegevens de energieprijzen ingevoerd worden waarmee gerekend wordt. Ook kan hierbij rekening gehouden worden met het prijzenplafond.  

Om direct te kunnen zien of de maatregelen die ingevoerd zijn correct rekenen, is het mogelijk om de effecten van verschillende maatregelen direct te zien in het maatregelenscherm:  

Net als bij het varianten overzicht worden hier de resultaten getoond voor het eerste object in het project. Momenteel zien we dat veel adviseurs een variant per maatregel aanmaken om de individuele effecten in te zien. Dit is bij deze versie dus niet meer nodig. Nieuw hierbij is ook de berekening van de besparing op de energiekosten en de daarbij horende terugverdientijd.  

De feature waar de meeste adviseurs het meest naar uitkijken is de langverwachte Word-rapportage. Net als in de oude versie kan hiervoor gekozen worden welke objecten en varianten meegenomen moeten worden. De bijhorende resultaten zullen hierin dan getoond kunnen worden met een bijhorende beschrijving. Hiermee kunnen de resultaten van een maatwerkadvies snel aan de opdrachtgever getoond worden. 

Webinar:  

Wil je meer informatie over de wijzigingen van de NTA voor 2023 en de laatste wijzigingen voor het maatwerkadvies in deze bèta versie? Klik hieronder en schrijf je in voor onze update-webinar op 13 april om 10u.

Schrijf je hier in

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...