Passendheidstoets over de totale woonlasten? 3 redenen waarom u dit wel moet doen!

Delft, 18 augustus 2016 – Begin juni publiceerde Aedes een nieuwsbericht dat minister Blok de mogelijkheid ging onderzoeken om in de passendheidstoets te kijken naar de totale woonlasten in plaats van enkel naar de kale huur. Minister Blok heeft echter aangegeven dat hij geen reden ziet om uit te gaan van totale woonlasten. Aedes vindt dat minister Blok hierin weinig creativiteit toelaat en het vraagstuk complexer maakt door er ook de huurtoeslag in te betrekken. Ook wij vinden dat passend toewijzen op basis van woonlasten de “missing link” kan zijn die de thema’s duurzaamheid en betaalbaarheid op een uniforme wijze met elkaar weet te verbinden. Wij geven u 3 redenen.

energieprestatievergoeding 400BR

 

1. De totale woonlasten tonen aan woningzoekenden is een prima eerste stap om te laten zien dat betaalbaarheid hoog op uw agenda staat

Betaalbaarheid is voor elke corporatie een belangrijk, zo niet het belangrijkste item op de agenda.  Niet alleen voor de corporatie zelf, maar ook bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten. Het werkelijk opstellen van betaalbaarheidsbeleid blijkt in de praktijk echter een lastige opgave. Het  tonen van woonlasten in uw woonruimteverdeelsysteem is een laagdrempelige stap om aan uw huurders en aan de gemeente te laten zien dat u bezig bent met betaalbaarheid. Een belangrijke eerste stap!

2. (Nieuwe) huurders kunnen een gefundeerde keuze maken, gebaseerd op hun eigen situatie

Woningzoekenden kiezen een woning op basis van huur. Maar zonder ze inzicht te geven in de totale woonlasten van een woning, of hier zelfs een advies aan te koppelen, baseren woningzoekenden hun keuzes niet op een volledig beeld. De passendheidstoets geeft u als corporatie juist een extra reden om zelf nog meer informatie te geven aan woningzoekenden. Door zowel de huur als de energiekwaliteit in euro’s uit te drukken, wordt het woningaanbod vollediger en eerlijker gepresenteerd. Daarnaast blijft het van belang dat uw huurders bewust worden dat de energielasten ook een aanzienlijk deel zijn van de maandelijkse woonlasten en dat energiezuiniger gedrag (ten opzichte van het gemiddelde) loont.

3. Uw investeringen in duurzaamheid worden terugbetaald in de totale woonlasten

Met passend toewijzen bent u wellicht minder flexibel in het doorvoeren van huurverhogingen na energiebesparende maatregelen. Maar de energieprestaties die de woningcorporaties hebben behaald met de duurzaamheidsinvesteringen de afgelopen jaren dragen er zeker aan bij dat de energielasten, ondanks de energieprijsveranderingen en wisselende huurders, beheersbaar blijven. Corporaties die geïnvesteerd hebben in energiebesparende maatregelen zullen groenere adviezen krijgen, omdat de totale woonlasten lager zullen liggen.

Ook aan de slag met het tonen van woonlasten?

Wilt u zorgen dat uw woningzoekenden een goed gefundeerde keuze kunnen maken? Met behulp van de door TNO gevalideerde Vabi Woonlastenmethodiek is het mogelijk om de energiebesparende maatregelen in energielasten te kwantificeren. Dit maakt een onderlinge vergelijking van de totale woonlasten van de woningen op betaalbaarheid mogelijk. Een aantal corporaties gaan hierin nog een stap verder door niet alleen de eigen energielasten van de woningzoekenden te prognosticeren, maar hier ook een persoonlijk advies aan te koppelen.

Wilt u ook aan de slag met woonlasten of heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...