Nieuwe warmteverliespublicatie 51 woningen

De ISSO contactgroep warmteverlies woningen heeft het laatste jaar hard gewerkt aan een nieuwe publicatie. In deze publicatie is gewerkt aan het nauwkeuriger in beeld brengen van toeslagen en hoe de gelijktijdigheid van de toeslagen in rekening moet worden gebracht, anders dan ze gewoonweg op te tellen. Daarnaast is de berekening van de infiltratie gewijzigd. De berekening van de infiltratie is in lijn gebracht met de NTA en wordt nu gebaseerd op het gebruiksoppervlak. De grootste wijziging is dus de manier waarop omgegaan wordt met de sommatie van toeslagen. In plaats van dat ze gewoon gesommeerd worden, worden ze nu kwadratisch opgeteld. De grootse toeslag bepaalt nu in hoge mate de totale toeslag.

De publicatie is al beschikbaar bij ISSO. Uiterlijk 1 september volgt nog een erratum. De release van VABI-elements waarin ook deze laatste wijzigingen zijn opgenomen brengen wij tegelijkertijd  met de publicatie van het erratumblad uit. De aanpassing van ISSO 53 utiliteit volgt later dit jaar

Wil je meer weten over de nieuwe warmteverliespublicatie? Bekijk dan hier onze webinar waar wij meer informatie geven over de wijzigingen en de effecten van de nieuwe warmteverlies. In september brengen we nog een artikel uit waarin wordt ingegaan op de effecten van de wijzigingen van de ISSO publiccatie.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over Vabi Elements Warmteverlies? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

28 april 2023
Zonnepanelen in Gebouwsimulatie

In de nieuwste versie van Vabi Elements Gebouwsimulatie kunnen nu Zonnepanelen uurlijks gesimuleerd worden. Dit geeft een mogelijkheid om te kijken naar het gebruik...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...

18 april 2023
Herziening NTR 3216 en ISSO 55

De berekeningen in de Uniforme Omgeving zijn gebaseerd op verschillende normen en publicaties. Twee belangrijke hiervan zijn de afgelopen maanden herzien: de NTR 3216...