Herziening NTR 3216 en ISSO 55

De berekeningen in de Uniforme Omgeving zijn gebaseerd op verschillende normen en publicaties. Twee belangrijke hiervan zijn de afgelopen maanden herzien: de NTR 3216 en de ISSO 55. In dit artikel geven wij een korte samenvatting van de wijzigingen en wat voor effect deze hebben op de Uniforme Omgeving.

NTR 3216

Op 1 februari 2023 is de herziening van de NTR 3216 uitgebracht, die nu ISSO-publicatie 3216 heet. ISSO-publicatie 3216 geeft richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater systemen. Deze publicatie wordt gebruikt in de VA120 Hemel- en vuilwaterafvoer module van de Uniforme Omgeving.

De herziening bevat onder andere een uitbreiding op het ontwerpen van UV-noodoverstortsystemen, nieuwe bevindingen met betrekking tot waterlagen op daken (ook in combinatie met begroeide daken), een verbreding van de plicht van het afvoeren van het eigen hemelwater en de situatieschetsen zijn voor uitmonding van ontspanningsleidingen verduidelijkt.

ISSO 55

Op 1 maart 2023 is de herziening van de ISSO 55 uitgebracht. De ISSO 55 gaat over het realiseren van leidingwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen. Onze consultants Ad Hoek en Ton van der Velde namen deel in de ISSO-Kontaktgroep die aan deze herziening vooraf gingen waardoor ook wij onze input konden leveren en konden meedenken over de wijzigingen. De ISSO 55 is samen met de achterliggende NEN1006 en waterwerkbladen de basis voor de VA109 Tapwater module.

Dankzij ontwikkelingen in het vakgebied bevat de nieuwe ISSO 55 publicatie een aantal nieuwe onderwerpen. Verder is de structuur ook flink veranderd, zodat deze beter bij het totale ontwerp- en realisatieproces past. Daarnaast is er ook meer aandacht voor duurzaamheid, zoals energiegebruik en levensduurkosten. Verder is er een nieuw deel toegevoegd voor koudtapwatersystemen met actieve koeling. Ook is nieuwe kennis van materiaalkeuze en de SIMDEUM berekeningsmethodiek toegevoegd.

Wijzigingen voor Vabi Uniforme Omgeving

De meeste wijzigingen van de publicaties hebben geen invloed op de Vabi Uniforme Omgeving software, of waren daar al in verwerkt. Enkele nieuwe aanpassingen worden in de komende releases verwerkt, bijvoorbeeld de reductiefactor voor balkons bij hemelwater systemen.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...