Nieuw voorstel voor labelklassenindeling

energielabel woningen

In maart jl. heeft een nieuwe inijkingsstudie voor de energielabels plaatsgevonden. Het doel van de inijkingsstudie is te kijken hoe de nieuwe energielabels volgens de NTA 8800 op een zo beleidsneutraal mogelijke wijze kunnen worden ingedeeld in labelklassen. Deze studie was eerder al in 2019 uitgevoerd, maar vanwege gewijzigde omstandigheden, zoals de aanpassing in de NTA 8800 en nieuwe inzichten uit het opnameprotocol, bleek het noodzakelijk om de studie nogmaals te doen.

Aanpassingen labelklassen en WWS punten

Het uitgangspunt van de studie is: energielabels blijven gelijk of verschuiven minimaal een labelklasse. Aanpassingen in de zogenaamde validatietool, die is gebruikt om de inijking uit te voeren, hebben ertoe geleid dat er lagere waarden voor het fossiel energieverbruik (de EP2) zijn gebruikt. Voor woningen is dit gemiddeld 5% lager dan de berekening uit 2019. Dit zou betekenen dat woningen gemiddeld een beter energielabel zouden krijgen en de voorraad dus zou “vergroenen”.

Maar omdat het uitgangspunt zo min mogelijk verschuivingen is, zijn de labelklassegrenzen daar waar nodig naar beneden aangepast.

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen ( < 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen.

Deze nieuwe labelklassenindeling is aangeboden ter internetconsultatie.  Deze is inmiddels gesloten. Het voorstel is in concept aangeboden aan de Tweede Kamer en de Raad van State.

Nieuwe labelklassen indeling

Excel impact EP 2 (BENG 2) score op labelverschuivingen

In Vabi Assets Energie (sinds versie 6.50) is een indicatie opgenomen van de EP 2 score per woning. Hierin is het effect van de 5% lager uitpakkende resultaten nog niet in verwerkt. Op dit moment zal de voorspelling daarom te rooskleurig uitpakken.

We hebben daarom een correctie doorgevoerd voor de Excel, waarmee je met een eenvoudige export uit Vabi Assets Energie direct een indicatie krijgt van de eventuele labelverschuivingen op jouw voorraad.  Een nieuwe versie van de Excel sheet  met de nieuwe labelklassen kun je hier downloaden.

Heb je vragen over de Excel template? Neem dan contact op met een van onze consultants via Service en Support. Zij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

25 maart 2019
Wen aan de BENG!

Op 1 juli 2020 gaat de NTA 8800 in, de nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Voor nieuwbouw zijn de concept...

10 juli 2020
Wat is het effect van de nieuwe labelklassen op jouw voorraad?

Onlangs zijn de nieuwe labelklassen die bij de NTA 8800 horen voor internetconsultatie gepubliceerd. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk...

17 oktober 2019
Voorstel labelklassen NTA 8800 beschikbaar via internetconsultatie

Delft, 17 oktober 2019 -De voorgestelde labelklassen die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800,...