Naar een duurzame woningvoorraad in 2050: deel 3 & 4

verduurzamen woningvoorraad

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaven voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen maken lijkt nog moeilijk en ver weg. Ter ondersteuning van deze opgave hebben wij, Vabi en Ortec Finance, een routekaart opgesteld. Met deze concrete stappen, en met behulp van onze software, helpen wij corporaties met het verduurzamen van de voorraad in 2050.

Dit artikel behandelt stap 5 tot en met 9. Nog niet op de hoogte van de eerste 4 stappen? Lees dan eerst het volgende artikel: Naar een duurzame woningvoorraad in 2050.

 Infographic naar een duurzame woningvoorraad in 2050

We hebben de stappen naar een duurzame woningvoorraad overzichtelijk in onderstaande Infographic gezet. Hierin laten we zien hoe je in 9 stappen de energieopgave vertaalt in uitvoerbare plannen tot 2050.

Download de Infographic

Deel 3: Concretiseer het portefeuilleplan naar complexstrategieën.

De portefeuilleplannen zijn uitgewerkt en er is een duidelijk beeld gevormd wat de visie en de doelen zijn op de woningvoorraad. Hoe staat dat in verhouding per complex? Zijn de doelen op complexniveau ook te behalen? Is het haalbaar om een complex door te exploiteren, of is het misschien nodig het complex te slopen, verkopen of te renoveren? Als dat duidelijk is kunnen we de portefeuilleplannen concretiseren naar complexstrategieën.

Assets Energie heeft met de beleidstool een belangrijke rol in de functie: Energieplannen. Deze tool zal je verder helpen in het bepalen of een plan zowel technisch als financieel haalbaar is in het behalen van de gestelde doelen. Met energieplannen definieer je de maatregelen zodat deze als een maatregelpakket op objectniveau kan rekenen. Nu heb je overzicht in de technische en financiële effecten op het object en dus complexniveau.

Maak het behapbaar en werk zodoende van grof naar fijn. Laat je inspireren door voorbeelden te gebruiken van AEDES of de Standaard. De resultaten gebruik je als input voor het assetmanagement en het vullen van een Duurzaam meerjarenondehoudsbegroting (DMJOB).

De aangemaakte energieplannen neem je op in complexstrategieën. Wat zijn nu de effecten op de huur of waarde? Wanneer kunnen de maatregelen worden uitgevoerd? Door de vertaling naar waarde en tijd kunnen maatregelen direct worden opgenomen in de DMJOB.

Vervolgens maak je de energieplannen concreet met de complexsessies. Tijdens deze sessies wil je weten of de maatregelen technisch haalbaar zijn en kan draagvlak in de organisatie worden gecreëerd. Zijn er aanpassingen nodig? Met de assets energieplannen kan een maatregel in het plan direct worden bijgesteld zodat binnen enkele seconden een nieuw resultaat inzichtelijk is. Er kan dus gelijk worden bijgestuurd waar nodig!

Deel 4: Uitvoer en monitoring

De complexplannen zijn geconcretiseerd en je kan nu overgaan tot actie. In deze fase worden aanbestedingen gedaan en maatregelen uitgevoerd. Na een renovatie is het dan ook aan te raden om een nieuwe EPA-opname te laten doen. Zo heb je niet alleen een nieuw energielabel maar, met het oog op de toekomst, is gelijk je data op orde!

Met Vabi Assets Energie kunnen we deze fase een boost geven. Energieplannen kan je namelijk ook exporteren naar Excel. Maak dan ook gebruik van deze functie om een basis te vormen voor de aanbesteding. Per maatregel is hiermee inzichtelijk te maken wat de hoeveelheden zijn van de te vervangen installaties, of de vierkante meters per isolatiemaatregel. Dit kan zelfs op complex als objectniveau worden geïnventariseerd!

Daarnaast is het bewaken van voortgang cruciaal om te zien of doelen worden bereikt. Zo gebruik je de AEDES rapportage om met de benchmark te vergelijken hoe jij presteert. Wil je weten of de investeringen technisch uitbetalen? Registratiemomenten helpt je hiermee. Door geheel automatisch een maandelijks registratiemoment aan te maken wordt direct inzichtelijk wat de trend van CO2 daling is en de groei van energielabels die gerealiseerd zijn in die periode.

Vabi Assets Energie en Ortec Finance SAM ondersteunen je in het maken en uitvoeren van haalbare energieplannen en het uitvoeren van het portefeuille- en assetmanagement.

Wil je concreet aan de slag met behulp van de software of wil je meer informatie over de werking? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

25 maart 2024
Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk...

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...