“Half miljoen huurders heeft moeite om rond te komen”

Delft, 21 april 2016 – Volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft een half miljoen huurders moeite om elke maand rond te komen. Het PBL trekt deze conclusie op basis van het WoON onderzoek 2015. In de afgelopen jaren is het aantal huurders in geldnood verder gestegen. Had in 2012 13% van alle huurders een ontoereikend inkomen voor de betaling van de woonlasten en de meest noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud, was dit aandeel in 2015 verder gestegen naar 18%.

Betaalrisico

Het PBL hanteert de zogenaamde budgetbenadering om vast te stellen of een huishouden een ’betaalrisico’ heeft. Hierbij wordt gekeken of het netto besteedbaar huishoudinkomen toereikend is voor de netto woonlasten en de minimale bedragen die het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) hanteert voor de meest basale uitgaven voor het levensonderhoud (zoals energie en voeding). Hoewel de gestegen kosten van het levensonderhoud en de huurstijging de voor de hand liggende oorzaken zijn van het toenemende aantal huishoudens met een betaalrisico, is de door de economische crisis achtergebleven inkomensontwikkeling zeker een doorslaggevende factor. Vooral de huurders met een inkomen onder het sociale minimum hebben een betaalrisico. Onder meer welvarende huurders komen betaalrisico’s, hoewel de (woon)uitgaven relatief hoger zijn, beduidend minder vaak voor.

betaalrisico

Het PBL stelt dat het betaalrisico iets zegt over het risico dat een huishouden op een gegeven moment de huur niet meer kan betalen, en daarmee over de potentiele betaalachterstanden. Dit hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn. Zo kan een spaarpotje voldoende zijn om een tijdelijke ‘tekort’ te dichten, of was er tijdens het woononderzoek sprake van een tijdelijke inkomensterugval. Desalniettemin ligt de recente toename van het aantal huurders met een betaalrisico in lijn met de ontwikkeling in de betaalachterstanden bij woningcorporaties.

Assets Energie & Woonlasten

Vanuit de overtuiging dat risicobeheersing de meest efficiënte manier is om betaalbaar wonen te waarborgen en betaalachterstanden te voorkomen heeft Vabi samen met de woningcorporaties een toepassing ontwikkeld waarmee u en uw (potentiele) huurders volledig inzicht krijgen in de te verwachten woonlasten van een woning met een bijbehorend betaalbaarheidsadvies. Als woningcorporatie zorgt u hiermee voor:

  • Een gedeelde verantwoordelijkheid
    Het is niet alleen de taak van de woningcorporatie om de woningen zo betaalbaar mogelijk te houden. maar ook huurders en woningzoekenden krijgen hierdoor een stuk eigen verantwoordelijkheid. Door volledig inzicht te bieden in de totaal te verwachten woonlasten en het bijbehorende betaalbaarheidsadvies worden huurders gestimuleerd om een woning te kiezen die echt past bij de portemonnee en om bewuster met overige uitgaven om te gaan.
  • Meetbaar maken van de behaalde energieprestaties
    De energieprestaties die de woningcorporaties hebben behaald met de duurzaamheidsinvesteringen de afgelopen jaren dragen er zeker bij dat de energielasten, ondanks de energieprijsveranderingen en wisselende huurders, beheersbaar blijven. Daarnaast blijft het van belang dat uw huurders bewust worden dat de energielasten ook een aanzienlijk deel zijn van de maandelijkse woonlasten die betaald dienen te worden en dat energiezuiniger gedrag (ten opzichte van het gemiddelde) loont. Onze energielasten worden berekend met behulp van de Vabi Woonlastenmethodiek.
  • Een goed onderbouwd persoonlijk advies
    U toont hiermee niet alleen de energielasten, maar geeft uw huurder een écht betrouwbaar betaalbaarheidsadvies. Deze toepassing in het woonruimteverdeelsysteem ondersteunt de budgetbenadering van het Nibud, waarbij op basis van de specifieke huishoudensituatie een persoonlijk betaalbaarheidsadvies wordt afgegeven. De reële budgetcijfers van het Nibud, nauwkeurige energielastenberekening en actuele huurtoeslagberekening zorgen ervoor dat het betaalbaarheidsadvies herkenbaar is voor de huurders en de objectiviteit van het advies te vertrouwen is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het tonen van woonlasten of een betaalbaarheidsadvies aan woningzoekenden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...