Een CO2-neutrale voorraad: start met assetmanagement

Delft, 29 november 2018 – Vabi en Ortec Finance hebben de stappen naar een CO2-neutrale woningvoorraad overzichtelijk in een Infographic gezet. Hierin laten we zien hoe je in vier stappen de energieopgave vertaalt in uitvoerbare plannen voor de komende 10 tot 15 jaar. In dit artikel lichten we de stap toe: start met assetmanagement.

Begin met een haalbaar portefeuilleplan

De kern van het assetmanagement is het maken van de juiste keuzes op complexniveau. De kaders voor deze keuzes komen voort uit het portefeuilleplan van de corporatie. In het portefeuilleplan zijn de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie vertaald naar kaders voor de vastgoedportefeuille en aangevuld met financiële kaders.

Het portefeuilleplan biedt de assetmanager duidelijkheid over de doelen die moeten worden gehaald met de portefeuille. Met het oog op het Rijksbeleid ten aanzien van het verlagen van de CO2-uistoot en het verbeteren van de energieprestatie van woningen, is het logisch om over deze onderwerpen ook doelstellingen in het portefeuilleplan op te nemen. Denk aan de volgende doelstellingen: de gemiddelde Energie-Index, het minimale energielabel en/of de CO2-uitstoot in kg/jaar van de portefeuille.

 Maak de Energie-Index en de CO2-uitstoot onderdeel van de performance analyse

Voor het maken van de juiste keuzes op complexniveau is het nodig om complexen op een eenduidige manier te beoordelen op hun prestaties en hun bijdrage aan de portefeuilledoelstellingen. De performance analyse is hierbij een belangrijk instrument.

Bij het uitvoeren van een performance analyse worden indicatoren gezocht die inzicht geven in de bijdrage aan de portefeuillestrategie, de klantwaarde, de financiële waarde en de technische kwaliteit van een complex. Om de indicatoren met elkaar te vergelijken worden ze gescoord (bijvoorbeeld met cijfers van 1 tot 10). De scores geven op een eenduidige manier inzicht in de prestaties van een complex op een specifieke indicator of op een combinatie daarvan (per thema). De kunst is om het aantal indicatoren beperkt en de scores uitlegbaar te houden, maar er ook voor te zorgen dat er voldoende wordt gemeten voor een goede beoordeling van de prestaties.

Vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen is het logisch om indicatoren voor de Energie-Index en de CO2-uitstoot van woningen op te nemen in de performance analyse. De gemiddelde Energie-Index en de gemiddelde CO2-uitstoot in kg/m²/jaar van een complex zijn daarbij een goede keuze (bekijk ook eens onze handreiking over de performance analyse).

Doe een voorstel voor de complexstrategie

De performance analyse geeft inzicht in de prestaties van complexen en helpt keuzes te maken in de strategie. Keuzes als doorexploiteren, investeren of desinvesteren. Bij het maken van deze keuze is het prettig om met een reële kosten en effecten te rekenen. Alleen met een reële inschatting van de kosten en effecten, kan effectief worden getoetst of het beleid binnen de kaders van het portefeuilleplan past.

Met Vabi Assets Energie kun je eenvoudig de reële kosten en effecten van energetische maatregelen voor de portefeuille bepalen. Hoe je dit kunt doen, kun je zien in deze tutorial

De kosten en effecten voor de energetische investeringen die door Vabi Assets Energie worden berekend, kan de assetmanager gebruiken om prognoses te maken en het beleid te toetsen aan de kaders uit het portefeuilleplan. De assetmanager kan de kosten en effecten hiervoor in zijn assetmanagement applicatie invoeren en zo het effect van de energetische maatregelen tezamen met de effecten van de andere beleidskeuzes beoordelen aan de hand van de kaders.

Vraag om een energieplan dat past bij de complexstrategie

Past het voorgenomen beleid binnen de kaders uit het portefeuilleplan? Dan is het belangrijk om – in ieder geval voor de complexen die je op de korte termijn gaat aanpakken – de verdieping op te zoeken. Vraag daarom de energieadviseur in je organisatie om een energieplan dat past bij de complexstrategie. Hoe je met Vabi Assets Energie een energieplan maakt, leggen we uit in de volgende nieuwsbrief.

Download de infographic :de route naar een CO2-neutrale woningvoorraad (deel 2)

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...