Infographic: de route naar een CO2-neutrale woningvoorraad (deel 2)

 Delft, 25 oktober 2018 – Veel corporaties hebben in het voorjaar van 2018 de routekaart CO2-neutraal van Aedes ingevuld. Dat dit een pittige opgave wordt, blijkt wel uit de diverse berekeningen van onder meer het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Corporaties willen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen met het verduurzamen van hun woningen. Maar hoe doe je dat? Wat is de eerste stap? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste complexen selecteert en hoe zorg je ervoor dat je alleen zogenaamde “no-regret” maatregelen neemt? 

Vabi en Ortec Finance hebben de stappen naar een CO2-neutrale woningvoorraad overzichtelijk in onderstaande Infographic gezet. Hierin laten we zien hoe je in vier stappen de energieopgave vertaalt in uitvoerbare plannen voor de komende 10 tot 15 jaar. Deel 2 van de infographic start bij stap 4; stap 1 tot en met 3 kun je terugvinden in deel 1 van de Infographic. Hier beschrijven we hoe je tot een haalbaar portefeuilleplan komt. 

Download de Infographic

Start met het Assetmanagement  

In het assetmanagement doe je een voorstel voor de complexstrategie. Vervolgens toets je de optelsom van alle complexstrategieën aan de kaders van het portefeuilleplan. De complexstrategie kan meegenomen worden als uitgangspunt voor het maken van de energieplannen per complex. 

Tip: Gebruik de scenario’s in Vabi Assets Energie voor een eerste grove doorrekening van de complexen. Je krijgt dan al snel een indicatie van wat wel- en niet mogelijk is per complex en dit helpt met de juiste keuze van de complexstrategie.  

Werk energieplannen uit per complex 

Weet je de complexstrategie, dan kun je starten met de verder uitwerking van de energieplannen. In Vabi Assets energie kun je eenvoudig maatregelen uitwerken voor één of meerdere complexen en direct de kosten inzichtelijk krijgen. Ook kun je hiermee de voorspelde CO2-reductie per complex inzichtelijk maken.  Deze energieplannen vormen samen met de andere beleidsmaatregelen belangrijke input voor de complexsessies.  

Organiseer complexsessies  

In een complexsessie kun je toetsen of de voorgenomen plannen ook écht uitvoerbaar zijn. Betrek hier de mensen bij die betrokken zijn bij de complexen; zij weten als geen ander wat er speelt en wat wel en niet logisch is. Door deze mensen bij de besluitvorming te betrekken krijg je niet alleen betere plannen, maar zullen zij zich gehoord en daardoor betrokken bij de plannen voelen.  

De feedback uit de complexsessies leidt tot eventuele wijzigingen in de complexstrategie, energieplannen of zelfs de complexprestaties.  

Start de uitvoer en monitor 

Zijn de plannen definitief, dan is het tijd voor de uitvoering. De energieplannen uit Vabi Assets Energie vormen een prima basis als opdracht voor de aanbesteding. Door de energetische kenmerken na uitvoering bij te werken in de database, blijven de gegevens up-to-date en kun je uitstekend de voortgang van de plannen en de vermindering van de CO2-uitstoot bijhouden. Zo werk je stap voor stap naar een CO2- neutrale voorraad!  

Onze software ondersteunt je in het maken van energieplannen en het uitvoeren van het assetmanagement. Wil je concreet aan de slag met behulp van de software of wil je meer informatie over de werking? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder. 

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...