De huidige situatie van de verplichting van kantoren 

Label c kantoren

Per 1 januari is de label C verplichting voor kantoren ingegaan. In de laatste stand van zaken voldoet echter nog maar 55% aan deze verplichting. Deze panden hebben een energielabel C of beter. Er moet dus nog veel verduurzaamd worden, want 45% voldoet niet of heeft nog geen label. 10 % van de kantoorpanden hebben een label lager dan C en 35% heeft nog geen geldig label.  

Tegen het eind van vorig jaar zijn er wel grote sprongen gemaakt om zoveel mogelijk te voldoen aan de labelverplichting. In oktober 2022 waren de percentages nog 50%, 11% en 39% voor het voldoen aan label C, label D of slechter en nog geen label.  

Handhaving op label C 

De panden die niet aan de label-C verplichting doen kunnen een gebruiksverbod krijgen. Dat houdt in dat het pand dan niet meer als kantoor gebruikt mag worden. De handhaving van dit proces ligt bij het bevoegd gezag voor het bouwbesluit. Dit is meestal de gemeente waarin het kantoor staat, maar die kan er ook voor kiezen om de handhaving neer te leggen bij de omgevingsdienst.  

Omdat het bij de gemeente of omgevingsdienst ligt, kan het proces naar een gebruiksverbod verschillen. Om toch een eenheid te krijgen is er een stappenplan voor de handhaving ontwikkeld. De eerste stap hierin is het aankondigen van de verplichting bij de kantoorpanden die nog niet voldoen. Als het goed is hebben de pandeigenaren hier vorig jaar een brief van ontvangen.  

Het controleren van label C bij kantoorpanden 

Vanaf dit jaar wordt er gecontroleerd. Alle kantoorpanden die nog niet voldoen en niet onder de uitzonderingen vallen, zijn vanaf nu in overtreding. Stap twee is dan ook het aanschrijven van de kantoorgebouwen op de verplichting. Het uitgangspunt is dat uiterlijk maart alle kantoren zijn aangeschreven. Bij het aanschrijven wordt gevraagd om binnen 12 weken een geldig label C (of beter) voor te leggen of een plan om daaraan te gaan voldoen.  

Een verduurzamingsplan 

Voor dit plan is er weer een taak weggelegd voor de energie adviseur. Hierin moet namelijk een energie of maatwerkadvies worden toegevoegd waarin aangegeven wordt met welke maatregelen aan de label-C verplichting gaat worden voldaan. Met het maatwerkadvies in Vabi EPA kan het stappenplan voor de verduurzaming makkelijk worden uitgewerkt. Voor de uitvoering hiervan is er een termijn van maximaal 1 jaar na het verstrijken van de eerdergenoemde 12 weken periode.  

Als de plannen voor verduurzaming niet gehaald worden, of er worden geen plannen voorgelegd, dan kan er overgegaan worden op handhaving. Dit zal gepaard gaan met verschillende controle momenten en dwangsommen. Als na het innen van de dwangsommen nog steeds geen verbetering wordt vastgesteld zal er uiteindelijk overgegaan worden op het gedwongen sluiten van het kantoor. 

Als er toch wordt verduurzaamd om naar de label-C verplichting te gaan, is het raadzaam om ook al verder te kijken. Dit kan bijvoorbeeld met de renovatiestandaard. 

Lees hier meer over maatwerkadvies of de renovatiestandaard.  

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...