De huidige situatie van de verplichting van kantoren 

Label c kantoren

Per 1 januari is de label C verplichting voor kantoren ingegaan. In de laatste stand van zaken voldoet echter nog maar 55% aan deze verplichting. Deze panden hebben een energielabel C of beter. Er moet dus nog veel verduurzaamd worden, want 45% voldoet niet of heeft nog geen label. 10 % van de kantoorpanden hebben een label lager dan C en 35% heeft nog geen geldig label.  

Tegen het eind van vorig jaar zijn er wel grote sprongen gemaakt om zoveel mogelijk te voldoen aan de labelverplichting. In oktober 2022 waren de percentages nog 50%, 11% en 39% voor het voldoen aan label C, label D of slechter en nog geen label.  

Handhaving op label C 

De panden die niet aan de label-C verplichting doen kunnen een gebruiksverbod krijgen. Dat houdt in dat het pand dan niet meer als kantoor gebruikt mag worden. De handhaving van dit proces ligt bij het bevoegd gezag voor het bouwbesluit. Dit is meestal de gemeente waarin het kantoor staat, maar die kan er ook voor kiezen om de handhaving neer te leggen bij de omgevingsdienst.  

Omdat het bij de gemeente of omgevingsdienst ligt, kan het proces naar een gebruiksverbod verschillen. Om toch een eenheid te krijgen is er een stappenplan voor de handhaving ontwikkeld. De eerste stap hierin is het aankondigen van de verplichting bij de kantoorpanden die nog niet voldoen. Als het goed is hebben de pandeigenaren hier vorig jaar een brief van ontvangen.  

Het controleren van label C bij kantoorpanden 

Vanaf dit jaar wordt er gecontroleerd. Alle kantoorpanden die nog niet voldoen en niet onder de uitzonderingen vallen, zijn vanaf nu in overtreding. Stap twee is dan ook het aanschrijven van de kantoorgebouwen op de verplichting. Het uitgangspunt is dat uiterlijk maart alle kantoren zijn aangeschreven. Bij het aanschrijven wordt gevraagd om binnen 12 weken een geldig label C (of beter) voor te leggen of een plan om daaraan te gaan voldoen.  

Een verduurzamingsplan 

Voor dit plan is er weer een taak weggelegd voor de energie adviseur. Hierin moet namelijk een energie of maatwerkadvies worden toegevoegd waarin aangegeven wordt met welke maatregelen aan de label-C verplichting gaat worden voldaan. Met het maatwerkadvies in Vabi EPA kan het stappenplan voor de verduurzaming makkelijk worden uitgewerkt. Voor de uitvoering hiervan is er een termijn van maximaal 1 jaar na het verstrijken van de eerdergenoemde 12 weken periode.  

Als de plannen voor verduurzaming niet gehaald worden, of er worden geen plannen voorgelegd, dan kan er overgegaan worden op handhaving. Dit zal gepaard gaan met verschillende controle momenten en dwangsommen. Als na het innen van de dwangsommen nog steeds geen verbetering wordt vastgesteld zal er uiteindelijk overgegaan worden op het gedwongen sluiten van het kantoor. 

Als er toch wordt verduurzaamd om naar de label-C verplichting te gaan, is het raadzaam om ook al verder te kijken. Dit kan bijvoorbeeld met de renovatiestandaard. 

Lees hier meer over maatwerkadvies of de renovatiestandaard.  

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...