Aparte stijgleidingen in circulatie

Bij het tekenen van retourleidingen in een tapwaterstelsel is het soms lastig om de juiste aansluit volgorde te vinden, met name wanneer het om complexe of grote gebouwen gaat, waar een groot aantal (retour)leidingen lopen.  

Zo kwamen wij recent een project tegen met een gebouw dat uit meerdere vleugels bestaat. Alle verdieping van deze vleugels zijn via stijgleidingen op elkaar aangesloten. Tevens bevat elk van deze vleugels retourleidingen die op een complexe, niet volgens ISSO 55 toegestane, manier op elkaar aangesloten zijn. Hieronder is dit stelsel te zien. 

Via de optie om niet volgens de ISSO 55 te rekenen kan dit circulatie stelsel wel berekend worden, maar ook dan krijg je nog meldingen over stromingen die wellicht voor problemen zouden kunnen zorgen. Kortom; dit is geen gewenste situatie. 

Door het stelsel iets aan te passen, kun je echter nog steeds dezelfde functies behouden, maar met een gunstiger resultaat. Door de stijgleiding per vleugel te maken, in plaats van voor het hele gebouw, worden de stromen een stuk overzichtelijker en ook eenvoudiger in te regelen. Dit stelsel zou dus al heel snel vereenvoudigd kunnen worden zoals in het volgende plaatje. 

Dit zorgt er overigens ook voor dat niet alleen de diameters van de stijgleidingen kleiner worden, maar ook de warmteverliezen worden een stuk minder. 

Om nog meer te besparen op leidingmateriaal en verliezen, kan het stelsel nog meer versimpeld worden. Door de retourleidingen per vleugel een aparte stijgleiding te geven, heb je nog maar één lange retourleiding nodig per vleugel, in plaats van één per verdieping per vleugel. Hieronder staat dit versimpelde stelsel weergegeven. 

Deze vereenvoudigingen leiden niet alleen tot lagere warmteverliezen en een lagere voordruk, maar ook de benodigde pompdruk voor de circulatie is een stuk lager, wat dus ook bespaart op de jaarlijkse energiekosten. 

Dit voorbeeld heeft hopelijk laten zien hoe je met versimpelingen in een stelsel het jezelf niet alleen makkelijker maakt, maar je ook qua resultaten gunstiger uitkomt. 

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...