Nieuw in Vabi Elements 3.0

Vabi presenteert: Vabi Elements 3.0 – het Gebouwprestatieplatform. Integraliteit, meer doen met hetzelfde model en communiceren met de eindklant staan centraal in deze nieuwe versie. De nieuwe dashboards, en de nieuwe modules Ventilatie & Galm (inclusief oppervlakte bepaling) zijn dé uitblinkers. Versie 3.0 is per 1 maart 2016 beschikbaar. Ontdek wat er allemaal nieuw is in Vabi Elements 3.0: 

Een technisch én performance dashboard

Het vertrouwde Vabi Elements dashboard, is het technische dashboard waarin ruimte- en gebouw gebonden resultaten bijeenkomen. Dit is uitgebreid met:

 • Voor gedefinieerde tabellen voor snelheid en gemak
 • Configureerbare tabellen voor flexibele rapporteren richting de opdrachtgever
 • 3D visualisatie van resultaten, voor heldere communicatie (zie voorbeeld)
 • Effecten van scenario’s en varianten vergelijken in grafieken (Gebouwsimulatie)

ventilatieverlies

 

Nieuw: het performance dashboard

Ontwerpkeuzes op thema’s als duurzaamheid en productiviteit hebben invloed op elkaar. Door ze alleen gescheiden van elkaar te zien bestaat het risico van suboptimale beslissingen. Het performance dashboard van Vabi Elements vertaalt alle resultaten uit de verschillende modules naar Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en maakt deze integraal inzichtelijk in relatie tot de financiële consequenties. Dit is dé manier van communiceren waarop uw klant heeft gewacht.

 Onderbouw snel, eenvoudig & inzichtelijk varianten  op basis van de belangrijkste KPI’s.

 • Kies zelf welke thema’s voor uw opdrachtgever zichtbaar zijn
 • Definieer er thema de norm en het ambitieniveau 
 • Overtuigende bewijslast voor uw opdrachtgever
 • In verschillende niveaus te visualiseren, van totaal scores tot gedetailleerdere tabellen met randvoorwaarden

dashboardgebouwsimulatie

Geometrie verbeteringen

Binnen de generieke geometrie omgeving zijn nieuwe tekenfuncties ontwikkeld:

 • Teken vanaf nu lijnen door meerdere vlakken
 • Splits hele ruimten per vlak, in plaats van snijden langs een enkele lijn
 • Teken ruimte in ruimte op twee manieren:
  • Volledig in de ruimte (ruimte in ruimte)
  • Voor een deel naast de ruimte (nieuwe ruimte er tegenaan).

Naast een afbeelding kunt u vanaf nu ook een 2D Autocad onderlegger op schaal kiezen en deze razendsnel overtekenen zonder tussenkomst van een tekenpakket. Kiest u toch liever voor een import vanuit IFC? Deze is ook verbeterd op basis van ervaringen in de praktijk.

cadplattegrondoptrekken

Gebouwsimulatie 3.0: completer, eenvoudiger & sneller 

Door een aantal slimme toevoegingen in Gebouwsimulatie haalt u nu meer uit uw model, zonder extra invoer.

Verantwoorden van prestatiecontracten

Voor prestatiecontracten (PPS en DBFMO) zijn er meer uitvoermogelijkheden op comfortgebied. Effecten op prestaties zoals stralingsasymmetrie, CO2 klassen, vloertemperatuurklassen worden overzichtelijk in de nieuwe dashboards gepresenteerd (zie Performance Dashboard). Verantwoordt de prestaties zowel vooraf in de ontwerpfase als achteraf in de beheerfase.

Vabi Elements 3.0 - hét gebouwprestatieplatform performancedashboard

Meerdere installatieconcepten in hetzelfde gebouw

In de praktijk kunt u geconfronteerd worden met meerdere installatieconcepten binnen hetzelfde gebouw. Geen enkel rekenmodel ondersteunde dit, tot nu. U kon al meerdere installatieconcepten invoeren volgens het eenvoudige principe van het koppelen van de sjablonen, maar in de nieuwe versie simuleert u meerdere installatieconcepten naast elkaar binnen dezelfde variant. Hierna weegt u verschillende varianten tegen elkaar af. Dit bespaart tijd doordat u niet meer afzonderlijk simulaties moet uitvoeren voor delen van het gebouw. U heeft in één keer de uitkomst voor het gehele gebouw. Vooral bij multifunctionele gebouwen en bestaande gebouwen zorgen deze uitbreidingen voor meer flexibiliteit en snelheid.


Performance: 100x sneller

Vabi Elements Gebouwsimulatie simuleert een gebouw voor een heel jaar van uur tot uur op alle optredende energiestromen in combinatie met het optredende comfort. Dit in combinatie met de vele slimme toevoegingen stelt hoge eisen aan het rekencapaciteit. In versie 3.0 is Gebouwsimulatie niet alleen vereenvoudigt en completer gemaakt, maar ook geoptimaliseerd op snelheid.<

 • Voor middelgrote gebouwen 50-150 ruimten is de rekentijd minimaal 10x korter.
 • Bij grotere gebouwen (500+ ruimten) is de rekentijd factor minimaal 100 korter!

Deze snelheid maakt uw werk uiteraard efficiënter en verlaagt de drempel tot het doorrekenen van meerdere varianten. Zo komt u snel tot het beste advies. 
Vabi Elements 3.0 - hét gebouwprestatieplatform performancegebouwsimulatie

Nieuw: Gebouwsimulatie uitbreiding Energie & Kosten

Private kwaliteitsborging vraagt u om verder te kijken dan de voorgeschreven norm. Vabi Elements Gebouwsimulatie staat bekend om zijn accurate uitkomsten en is daarom uitermate geschikt om als basis te dienen voor prestatiecontracten, het analyseren en oplossen van comfortklachten, het maken van GAP analyses en het maken van afwegingen op basis van werkelijk gebruik. Met de uitbreidingsmodule Energie & Kosten, die kosteloos meegeleverd wordt met Vabi Elements Gebouwsimulatie, bent u hier klaar voor. 

Energie & kosten in het kort

 • Compleet energieverbruik inzichtelijk, ook gebouw gebonden energiegebruikers worden meegenomen (zoals verlichting, liften en catering)
 • De resultaten van Gebouwsimulatie worden omgezet naar primair energiegebruik en kosten per maand of jaar. Duidelijke grafieken maken de resultaten inzichtelijk
 •  Met opgave van de maandelijkse meterstanden kan het model gekalibreerd worden om de nauwkeurigheid te waarborgen (5% MBE en 15% CV) (RMSE)
 • Met opgave van investering maakt u snel de terugverdientijd en business case inzichtelijk voor eindklant

Vabi Elements 3.0 - hét gebouwprestatieplatformVabi Elements 3.0 - hét gebouwprestatieplatform uitvoergebouwsimulatie

Nieuwe Bouwbesluit modules

Binnen het Gebouwprestatieplatform brengt u alle gebouwprestaties integraal bij elkaar breng. Het Gebouwprestatieplatform wordt dan ook steeds verder uitgebreid. Startpunt hiervoor is 1 maart met de Ventilatie & Galm toetsen uit het bouwbesluit, inclusief oppervlakte bepaling.


Ventilatie

Goventilatie icoonede ventilatie in een gebouw draagt bij aan het comfort van de gebruiker. Met Vabi Elements Ventilatie maakt u de ventilatiestromen in het gebouw inzichtelijk en toetst u de ventilatiedebieten aan de eisen van het Bouwbesluit. De heldere 3D visualisatie geeft direct inzicht in de ventilatiestromen in het gebouw.

Galm
Galm icoonMet Vabi Elements Galm toetst u de geluidabsorptie van een ruimte aan de eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast heeft u met de resultaten direct inzicht in de nagalmtijd van de ruimte. Heldere grafieken en tabellen geven u overzicht, inzicht en onderbouwen het advies naar uw opdrachtgever voor een goede geluidsabsorptie in een ruimte.