Uitgelegd: piek in vloerverwarmingsvermogen bij Gebouwsimulatie

Een voorbeeld van gebouwsimulatie op de pagina vloerverwarming met nachtverlaging

Een veel gestelde vraag gaat over de resultaten van een gebouwsimulatie, wanneer er vloerverwarming wordt toegepast. In de resultaten bij de energiestatistieken van de ruimten, vind je het piekvermogen terug van de verwarming per ruimte. Deze is deze vaak ook hoger dan verwacht en wanneer je in de daguitvoer kijkt, kun je zien dat deze piek vaak van erg korte duur is. Daarnaast kan dit piekvermogen hoger zijn dan het beperkte afgiftevermogen van de vloerverwarming, dat wordt opgegeven in het toegepaste sjabloon afgifte. Waar komt dit verschil vandaan?

Waarom is het berekende piekvermogen zo hoog?

Wanneer je gebruik maakt van vloerverwarming en deze ’s nachts uit zet, moet de vloer in de ochtend weer worden opgewarmd. Omdat de vloerconstructie vaak ’s ochtends is afgekoeld, kost het veel vermogen om deze constructie zo snel mogelijk op de gewenste temperatuur te krijgen.

De daguitvoer visualisatie laat zien wat het vermogen is dat in de vloer wordt gestopt. Wat je opgeeft bij de specificaties is wat er aan het oppervlak uit de vloer komt. Met een onbeperkt vermogen, ontstaat een flinke piek van het vermogen dat in de vloer wordt gestopt, wanneer de vloerverwarming weer aan gaat. Na een aantal uur verwarmen is het inslingereffect verdwenen en zal het vermogen overeenkomen met de opgegeven specificaties van de vloerverwarming.

Er wordt een daguitvoer grakfiek getoond die de nachtverlaging visualiseert en het vermogen dat in de vloer wordt gestopt met en zonder vloerverwarming.

Figuur 1 Daguitvoergrafiek

Wil je geen pieken meer zien?

Met een onbeperkt opwekkersvermogen kunnen de pieken erg hoog worden. Hierdoor kan het lastig zijn een inschatting te maken van het te installeren vermogen van de opwekker. Hieronder een aantal tips om de pieken uit de daguitvoer te krijgen en jouw opwekker beter te dimensioneren.

1. Simuleren met beperkt opwekkersvermogen

Met een simulatie met radiatoren kun je een eerste schatting maken van het benodigde opwekkingsvermogen. Het is raadzaam om het maximale vermogen dat uit deze berekening in te voeren als het maximale vermogen van de opwekker en een simulatie te maken met vloerverwarming als afgiftesysteem. Hierbij kun je controleren of het gewenste comfort wel behaald wordt, omdat met een beperkt vermogen het langer kan duren om een ruimte te verwarmen.

Bekijk ook de belastingduurkromme om te zien hoeveel procent van de tijd daadwerkelijk het maximale vermogen wordt gebruikt. Het kan het overwegen waard zijn om in de onderstaande afbeelding bijvoorbeeld voor de bovenste 8% een alternatief te bedenken in plaats van een warmtepomp op te stellen die het grootste gedeelte van de tijd vele malen te groot is. Een warmtepomp die continu op deellast draait is immers en stuk inefficiënter dan een warmtepomp die continu op vollast draait.

 

Er wordt een tabel van een simulatie met vloerverwarming als afgiftesysteem getoond.

Er wordt een grafiek met de energiestatistieken en belastingduurkromme met grens 60 kw getoond.

Figuur 2 Energiestatistieken en belastingduurkromme met grens op 60kW

 

2. Geen nachtverlaging toepassen

Wanneer je nachtverlaging toepast bij vloerverwarming, is er in de ochtend veel vermogen nodig om de vloer weer op te warmen. Wanneer geen nachtverlaging toepast wordt, zal de vloertemperatuur niet afkoelen en zal er in de ochtend ook geen piek ontstaan.

3. Verlaag de wateraanvoertemperatuur van het distributienet

Door de wateraanvoertemperatuur te verlagen, zal het af te geven vermogen ook lager zijn, waardoor de pieken kleiner worden. Dit werkt alleen wanneer de temperatuur te hoog gekozen is. Wordt de temperatuur te laag gekozen, dan wordt ook in de gestabiliseerde situatie de gewenste situatie niet meer bereikt. Een stooklijn instellen aan de hand van de buitentemperatuur kan hierbij helpen.

Waarom is het piekvermogen hoger dan de begrenzing van het afgifteapparaat?

Maak je een simulatie met een beperkt afgiftevermogen (op te geven bij het sjabloon Afgifte), kan de piek alsnog hoger zijn dan het opgegeven afgiftevermogen. Wat je opgeeft bij de specificaties is wat er aan het oppervlak uit de vloer komt. Wat je in de visualisatie terug ziet, is het vermogen dat de opwekker in de vloer stopt.

Er wordt een afbeelding getoond van het invoerveld met de waarde die van toepassing zijn om het vloerverwarmingsvermogen te berekenen met een nachtverlaging

Wanneer de daadwerkelijke omstandigheden afwijken van de opgegeven specificaties, bijvoorbeeld wanneer een vloer erg koud is, kan er een hogere warmteafgifte plaatsvinden. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de constructie en het distributiemedium, des te meer warmte er kan worden afgegeven.

Ook interessant:

Vloerverwarming: opwekkingsvermogen versus afgiftevermogen

Toepassen van BKA in het plafond.

Beperkt opwekkingsvermogen

 

Heb je vragen of wil je meer weten over de vloerverwarming? Neem dan contact met ons op.

Overigens wordt tijdens het berekenen altijd gecontroleerd of het gespecificeerde vermogen wel haalbaar is bij opgegeven condities/randvoorwaarden. Indien er met een afwijkend vermogen gerekend gaat worden dan geeft het programma hier een melding van.

Gerelateerde artikelen

07 november 2016
Beperkt opwekkingsvermogen belastingduurkromme

Met behulp van de belastingduurkromme in Gebouwsimulatie kon u een inschatting maken van het benodigde koel- of verwarmingsvermogen. Nieuw in Vabi Elements versie 3.1...

29 augustus 2019
Waar moet je op letten bij het invoeren van vloerverwarming (en -koeling)?

Er zijn verschillende manieren waarop warmte of kou vanuit de vloer kan worden afgegeven in een ruimte. In dit artikel wordt uitgelegd waar je...

27 augustus 2020
Vloerverwarming: opwekkingsvermogen versus afgiftevermogen

Omdat vloerverwarming een traag systeem is, heeft het te leveren verwarmingsvermogen een minder directe relatie met de vertrekluchttemperatuur dan je denkt. Op het moment...