Tijdschema’s doeltreffend gebruiken

luchtbehandeling kan op veel manieren

Er wordt in Elements gebruik gemaakt van 3 tijdschema’s. Hier vind je al uitgebreid informatie over in de online-help.

Maar we merken dat er toch nog wel eens onduidelijkheid ontstaat, dus wel leggen hier nog eens uit wat de verschillen zijn en waar en waarom je de diverse tijdschema’s gebruikt.

Zoals bekend, zijn er diverse modules beschikbaar (warmteverlies, koellast, gebouwsimulatie, galm en ventilatie). In deze modules maak je gebruik van tijdschema’s (tijdschema installatie, tijdschema gebruik en tijdschema teluren). Maar van welk tijdschema en in welke module maak je gebruik? We leggen het uit in dit artikel.

Overigens wordt voor een warmteverliesberekening van géén van de tijdschema’s gebruik gemaakt. En belangrijk om te weten: uurvak 1 is van 0.00 tot 1.00u en uurvak 7 is van 6.00-7.00u.

De 3 tijdschema’s vallen onder de hulpmiddelen:

Tijdschema installatie

Een van de tijdschema's is tijdschema installatie

Dit schema wordt enkel voor de gebouwsimulatieberekening toegepast.
Er zijn drie bedrijfsoorten:

 • Dagbedrijf;
 • Nachtbedrijf;
 • Uit

Tijdens dagbedrijf geldt:

 • Verwarming/koeling: setpoints cq ruimte-eisen (sjabloon afgifte cq ruimte-eisen) conform opgegeven in het blok voor dagbedrijf;
 • Ventilatie: luchthoeveelheid conform sjabloon ventilatie dagbedrijf met een inblaastemperatuur bepaald uit het hulpmiddel luchtbehandeling: dagbedrijf.

Tijdens nachtbedrijf geldt:

 • Verwarming/koeling: setpoints cq ruimte-eisen (sjabloon afgifte cq ruimte-eisen) conform opgegeven in het blok voor nachtbedrijf;
 • Ventilatie: luchthoeveelheid conform sjabloon ventilatie nachtbedrijf met een inblaastemperatuur bepaald uit het hulpmiddel luchtbehandeling: nachtbedrijf. Als er wordt voldaan aan de eisen voor voorwaardelijke nachtventilatie (hulpmiddel luchtbehandeling) dan geldt het debiet dat in het sjabloon ventilatie bij voorwaardelijk nacht is opgegeven met een inblaasconditie bepaald door het hulpmiddel luchtbehandeling. Dus het debiet bij nacht wordt dan overrulled.

Als er bij tijdvakken voor uit wordt gekozen dan is de installatie uit: er wordt niet geventileerd en er wordt niet verwarmd of gekoeld, dus er wordt niet getracht om te voldoen aan de gestelde ruimte-eisen.

NB1 Een luchtbehandelingskast is in dagbedrijf als minimaal één van de aangesloten ruimten dit in het tijdschema vraagt en daarmee worden ook de andere ruimten beïnvloedt.

NB2 Aan de hand van het gebruik van de ruimten wordt óók het gebruik van het gebouw bepaald. Dus als één ruimte 24 uur in bedrijf is dan is het gebouw dat ook. Dit heeft effect op de schakeling van de zonwering en de te openen ramen.

 

Tijdschema gebruik

tijdschema gebruik

Dit schema wordt zowel voor de koellast (slechts één dag) als voor de gebouwsimulatieberekening toegepast.
Per uurvak kan een percentage worden gekozen dat op een Interne Warmte Productie (IWP) zal worden toegepast.

De betreffende warmteproductie kan Personen, Apparaten of Verlichting zijn. Deze IWP’s zijn net zoals het tijdschema zelf een hulpmiddel. In het sjabloon gebruik wordt zowel de IWP als het bijbehorende tijdschema gekozen.

Afbeelding van hoe je gebruikstijden invuld in tijdschema's

Tijdschema teluren

Tijdschema teluren

Dit schema wordt enkel voor de gebouwsimulatieberekening toegepast. Per uurvak kan worden aangegeven of het uur wél of niet moet worden meegeteld. In bovenstaand plaatje geldt dat uurvak 9 het vak is van 8.00-9.00u. Dus in dit voorbeeld wordt er geteld tussen 8.00 en 17.00u. De keuze heeft geen effect op de berekening maar wel op de telling van de berekende waarden.

Deze waarden zijn:

 • Luchttemperatuur: minimum, maximum en aantal uren boven grenswaarde;
 • Comforttemperatuur: minimum, maximum en aantal uren boven grenswaarde;
 • Buitentemperatuur: minimum en maximum;
 • Uren buiten een ATG klasse, % buiten klasse;
 • Relatieve Vochtigheid (RV): minimum en maximum;
 • CO2-concentratie: minimum, maximum en uren buiten klasse (NPRCR 1752 of frisse scholen);
 • Zonwering: uren neer;
 • Predicted Percentage of Dissatisfied PPD: aantal uren buiten klasse;
 • Vloertemperatuur: aantal uren buiten klasse;
 • Stralingsasymmetrie: maximum, minimum, aantal uren buiten klasse.

Rapportage

 In de rapportage vind je dan ook meerdere tijdschema’s terug:Je ziet hier een overzicht van de tijdschema's

Voor de tijdschema’s gebruik geldt dat deze worden meegenomen in de weergave van de interne warmtelast. Deze zijn immers in het sjabloon gebruik gekoppeld aan de IWP’s.

Ook de teluren per ruimte zijn zoals ze in het sjabloon ruimte-eisen per ruimte zijn toegewezen.

De tijdschema’s installatie zijn wat ingewikkelder: hier zijn drie soorten te onderscheiden.

De eerste zijn per ruimte de tijdschema’s van de installatie: verwarming/koeling/ventilatie.

Daarna volgt het gecombineerde tijdschema van de installatie(s). In onderstaand voorbeeld zijn 2 kantoorruimten gemaakt met separate bedrijftijden (8-18u en 7-17u), zodat duidelijk te zien is dat het schema op installatieniveau een combinatie is van beide schema’s op ruimteniveau (7-18u).

De gebruikswijze is het gecombineerde gebruikschema voor het hele gebouw. Hiertoe zijn de kantoorruimten gecombineerd met een restaurant met een eigen installatie maar andere tijden (12-14u en 19-22u). Op gebouwniveau worden alle bedrijfswijzen gecombineerd tot één schema (7-18u en 19-22u). Dit schema wordt gebruikt voor de schakeling van de zonwering en de te openen ramen.

Je ziet hier een schema voor verschillende bedrijfswijze

van rekenresultaten naar gebouwprestaties

Van resultaten naar prestaties

Een gebruiker denkt niet in installaties, maar in duurzaamheid of comfort. Het Performance Dashboard van Vabi Elements vertaalt de rekenresultaten naar een rapportcijfer per thema. Bekijk zelf hoe handig dit is, download de gratis demo.

Demo Vabi Elements

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...