Thermisch comfort eisen in Vabi Elements

Thermisch comfort wordt steeds belangrijker bij de verduurzaming van de gebouwvoorraad. Aan het Nul Op De Meter keurmerk zijn nu eisen voor het thermisch comfort toegevoegd. Deze eisen zijn vastgelegd in een kennispaper Thermisch Comfort (een aanvullingsblad op ISSO 74 voor woningen). Op dinsdag 4 december is deze methodiek officieel gepresenteerd tijdens een door de Stroomversnelling georganiseerd seminar over zomercomfort.

De bepalingsmethode voor de thermisch comfort eis schrijft het gebruik van een nieuwe set referentie klimaatjaren en een set gebruiksprofielen voor interne warmtelast en spuiventilatie voor. De nieuwste referentiejaren zijn gebaseerd op de NEN 5060:2018 (gebaseerd op de periode 1995-2015). De methodiek schrijft het gebruik van het T1 (het meest warme jaar) voor.

Vabi Elements Gebouwsimulatie levert nu standaard de nieuwe referentie klimaatjaren mee. Voor het NOM-thermisch comfort keurmerk is in Vabi Elements gebouwsimulatie de regeling van open ramen aangepast. De ramen blijven nu dicht als het buiten warmer is dan binnen.

Wil jij graag een voorbeeld NOM woning met een set gebruiksprofielen voor interne warmtelast en spuiventilatie? We hebben twee voorbeeld projecten beschikbaar, gemaakt door twee minor studenten van de Haagsche Hogeschool. De voorbeeldprojecten zijn hier te downloaden.

De twee voorbeelden hebben eenzelfde geometrie en verschillen in isolatiewaarde (de passieve woning heeft een hogere Rc waarde) en installaties. In de tabel hieronder ze je de verschillen per woning.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...