Nieuwe ontwikkelingen bij IBPSA Building Simulation 2021: Gebruikersgedag, circulariteit en PCM

Tijdens de Building Simulation Conference 2021 in Brugge kwamen academici en mensen uit de praktijk samen. Hier werden de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen gepresenteerd.

De Hoofdthema’s waren als volgt:

  • Praktijk en branche gerelateerde casestudy’s
  • Zorgen voor simulaties van gebouwen van hoge kwaliteit
  • Gebouwen maken de weg vrij voor de energietransitie
  • Klimaatverandering en bioklimatisch ontwerp
  • Verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu
  • De rol van bewoners
  • Historische en erfgoedgebouwen

Interessant voor Vabi Elements waren de nieuwe technieken, aandacht voor circulariteit en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de simulaties.

Phase Change Material (PCM)

Phase Change Material (PCM) wordt steeds vaker toegepast in gebouwen. Uit verschillende studies blijkt dat het comfort kan worden verbeterd met PCM, met name bij gebouwen met een lage thermische massa. Bij goed ontwerp kan het PCM een buffer vormen tussen het buitenklimaat en het binnenklimaat (accumulatie) door het smelten en stollen  van het PCM. De omslagtemperatuur, waarbij het materiaal van vast naar vloeibaar gaat of andersom, heeft een grote invloed op deze werking. Het is daarom erg belangrijk deze omslagtemperatuur zodanig te kiezen dat het in het ontwerp van toegevoegde waarde is. Het kiezen van een verkeerde PCM oplossing kan zelfs zorgen voor meer overschrijdingsuren dan zonder. Momenteel onderzoeken wij of PCM in Vabi Elements Gebouwsimulatie kan worden geïmplementeerd, zodat de toegevoegde waarde van deze techniek nauwkeurig kan worden berekend.

Gebruikersgedrag

Het gebruikersgedag kan een grote invloed hebben op de resultaten in Vabi Elements. Gebruikerstijden, die invloed hebben op de interne warmteproductie, het gebruik van elektriciteit en de installaties kunnen erg uiteenlopen. Het maken van een realistisch beeld blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Wij gaan op zoek naar gebruikersprofielen en technieken om deze te bepalen om ervoor te zorgen dat deze die beter aansluiten bij een realistische gebouwsimulatie.

Circulariteit

Het aantonen van de milieu-impact van een gebouw gaat niet alleen over de hoeveelheid energie die wordt gebruikt. Er dient gekeken te worden naar het totaalplaatje, de life cycle. Uit welke materialen is het gebouw opgebouwd en wat is de milieu-impact hiervan? Wat wordt er gedaan met het gebouw, wanneer deze klaar is voor de sloop? Wat kan er worden gerecycled? Deze vragen en nog veel meer worden geanalyseerd in een Levenscyclusanalyse (LCA). In Vabi Elements voer je veel informatie in die kan worden hergebruikt voor het bepalen van de milieu-impact. Wij zullen onderzoeken welke informatie inzichtelijk kan worden gemaakt om te helpen bij het uitvoeren van een LCA.

Nauwkeurigheid van simulaties

Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van gebouwsimulatie te kunnen toetsen maken we gebruik van de BESTEST/ASHRAE 140. Deze testset wordt weer uitgebreid om nog meer aspecten van de software te kunnen testen. Wij gaan deze uitgebreide testset gebruiken om onze software te toetsen.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...