Gelijktijdigheid in UO-Leidingnet

In het begin van het leidingnetprogramma VA100 werd er geen rekening gehouden met gelijktijdigheden. Alles wat erin gaat, gaat er ook weer uit. Dezelfde hoeveelheden en ook de apparaat aansluitingen zijn allemaal volledig gelijktijdig in gebruik (gelijktijdigheid niveau 1).

Voor het op een juiste manier dimensioneren van een warmtedistributienet (stadsverwarming, gestapelde bouw) kan voor het aansluitvermogen van de verschillende huisinstallaties een bepaalde gelijktijdigheid meegenomen worden.

Gelijktijdigheid niveau 2

Om een uitspraak te kunnen doen over de werkelijke maximale warmtevraag van woningen in de woonwijk is door de afdeling ETM van REMU een onderzoek gedaan naar de werkelijke warmtevraag in bestaande distributienetten. Hieruit is naar voren gekomen dat voor de gelijktijdigheid, betrokken op het aansluitvermogen per woning, (transmissie + warmtapwater vermogen) 100% bedraagt voor de laatste twee woningen van iedere strang.

Vervolgens wordt deze gelijktijdigheidsfactor afgebouwd met telkens 5% na iedere tweede woning tot een minimale waarde van 70%. De begrenzing die via het algemene scherm aan de installatie gekoppeld is, bepaalt de gelijktijdigheidsfactoren voor de totale berekening!

In het programma zijn te wijzigen default waarden ingebouwd. Afhankelijk van de ingevoerde factor wordt het aansluitvermogen per woning x factor gedaan (invoer van vermogen bij apparaat = vermogen van woningaansluiting).

Gelijktijdigheid niveau 3

Daarna kwam de vraag van sommige energieleveranciers om een verdere splitsing van het aantal woningen maar ook grotere aantallen. Dit was opgevangen via een file welke in de va100 map moest staan. In de eerste kolom staat het aantal apparaten, vanaf kolom 5 staat de factor (let op spaties, geen tabs). Sinds de invoering van de typologie voor tapwater is de vraag meer complex geworden. Niet alleen een weegfactor.

Ook een bijtelling van de gemiddelde flow voor tapwatervoorzieningen vermenigvuldigd met de wortel van het aantal aansluitingen moest erbij. Dit laatste komt neer op de sommatie van alle flows voor tapwater te delen door de wortel van het aantal aansluitingen. Bovenop dit alles moet nog voor sommige gebouwen het totaal van de flow worden meegenomen, zonder reducties.

Bij de apparaten moet dus nu aangegeven worden om welk apparaat het gaat. Hier kan worden gekozen tussen een ketel, tapwatervoorziening of continue verbruik.

 

Bij de begrenzing moet dan worden aangegeven welke file je wilt gebruiken.

De berekening gaat dan nu als volgt:

Wanneer de begrenzing op niveau 1 staat dan maakt de keuze van het type apparaat niet uit. Wanneer dit niveau op 2 staat rekent het programma volgens de oude methode met uitzondering van de keuze voor continue. Deze heeft geen reductie. Op niveau 3 kun je nu een eigen file opgeven waarbij tapwatervoorzieningen ook nog anders worden doorgerekend.

Overigens geldt deze keuze alleen bij de algemene begrenzing van de hoofdtak. Begrenzingen van subtakken of aparte begrenzingen per leiding hebben hier geen invloed op.

Wil je meer weten over gelijktijdigheid of Vabi UO? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

07 juni 2022
Terugblik: van UO naar Elements

De Vabi werd opgericht om betrouwbare rekenprogramma’s te maken. De oprichting van Vabi is ontstaan omdat diverse bedrijven rekenprogramma’s hadden op het mainframe die,...

07 juni 2022
Vraag het aan Esther: de buitentemperatuur in de koellastberekening

Deze week gaat het over de buitentemperatuur in de koellastberekening van Vabi Elements. Op de servicedesk krijgen we vaak vragen over het zelf aanpassen van...

07 juni 2022
Hoe maak je een aparte geluidsberekening voor een ruimte in Vabi UO

In versie 11.0 van de stromingsprogramma’s is geluid in luchtkanalen aangepast. In dit artikel leggen we graag uit wat er precies is aangepast. In...