CO2 gehalte in de ruimte berekenen en weergeven in Elements

De laatste paar maanden is een goede ventilatie in een gebouw erg belangrijk geworden. Dit helpt namelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. In het Masterplan ventilatie wordt de link gelegd tussen ventilatie, luchtkwaliteit en de verspreiding van het COVID-19 virus. Hier speelt de CO2 concentraties en besmettingsrisico’s een grote rol. Wil je inzicht in de bezettingsgraad, ventilatie hoeveelheid en de optredende CO2 concentraties van een gebouw, dan leggen wij in het volgende artikel uit hoe je de CO2 concentraties met Vabi Elements Gebouwsimulatie kan voorspellen.

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen ten aanzien van het realiseren van ventilatiecapaciteiten in verblijfsruimten. Het gaat hierbij om minimale eisen, die gebaseerd zijn op een CO2-concentratie van 1.200 ppm.
Ook BREAAM_NL stelt eisen aan de luchtkwaliteit. De BREEAM-NL eisen zijn gebaseerd op een CO2-concentratie van 800 ppm, De luchtkwaliteit in een gebouw dat voldoet aan de BREEAM-NL eisen is daardoor beter.
Maar ook in NPR CR 1752 worden comfortklassen omschreven voor onder andere het CO2 gehalte: klasse A: 460 ppm, B: 660 ppm en C: 1190 ppm boven de buiten CO2 concentratie.

Het CO2 gehalte in een ruimte heeft aantoonbaar invloed op de productiviteit van de mensen. In ISSO/Rehva-publicatie 901 Binnenmilieu en productiviteit in kantoren is het onderzoek beschreven.
Hieronder vind je een overzicht van het effect van binnenmilieu op de productiviteit en ziekteverzuim in kantoor gebouwen.

 

Met de module Elements gebouwsimulatie is in iedere ruimte van een project het CO2 gehalte per uur uit te rekenen.
De Vabi Elements rekent voor het CO2 gehalte in de buitenlucht met 420ppm. Voor de CO2 productie van de aanwezige personen wordt gerekend met 4.18601 E-08 m³/s per W metabolisme.

Als luchtbehandeling systeem kun je in Vabi Elements met een constant volume systeem rekenen, maar ook variabel volume is mogelijk. Variabel volume is in te voeren door bij “hulpmiddel luchtbehandeling” de luchtbehandelingskast uit te rusten met een toerengeregelde ventilator en in het sjabloon afgifte een VAV box aan het afgiftesysteem toe te voegen (regelbaar op CO2 en/of temperatuur).

Voor het maken van de volgende uitvoer voorbeelden hebben we een kantoorpand doorgerekend met ventilatiehoeveelheden volgens bouwbesluit en (in een variant) met ventilatiehoeveelheden van 50m³/h per persoon.
Met behulp van de resultaten kan op meerdere manieren aangetoond worden dat er voldaan wordt aan gestelde eisen met betrekking tot het CO2 gehalte.

  • In een eigen tabel kolommen toevoegen zoals in onderstaande tabellen;
  • Vanuit het performance dashboard;
  • De grafiek onder gebouwsimulatie productiviteit.

Zie hieronder de uitwerking:

 

Het is ook mogelijk om de relatieve vochtigheid in de ruimte op een zelfde manier in kaart te brengen. Nieuwsgierig hoe je dit doet? Bekijk dan dit artikel.

Heb je vragen of wil je meer weten over Vabi Elements? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

24 januari 2020
Wat is het effect van de functie ‘Resultaten in project opslaan’

Is je project te groot om door te sturen naar je collega? Dit kan te maken hebben met de functie ‘resultaten in project opslaan’....

25 oktober 2019
Warmtepompen, koelmachines en ketels berekenen met deellastmodellen

In Vabi Elements kun je gebruik maken van deellastmodellen voor warmtepompen, koelmachines en ketels. Dit zorgt voor een veel nauwkeurigere simulatie van je energieverbruik....

26 maart 2020
Zo toets je de binnenluchtkwaliteit van het programma van Eisen van Frisse Scholen

Bij de nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw moet worden voldaan aan het Programma van Eisen van Frisse scholen. Een frisse school is een...