Warmtepompen, koelmachines en ketels berekenen met deellastmodellen

In Vabi Elements kun je gebruik maken van deellastmodellen voor warmtepompen, koelmachines en ketels. Dit zorgt voor een veel nauwkeurigere simulatie van je energieverbruik. Waarom is dit belangrijk? Met de deellastmodellen wordt aan de hand van een minimale invoer een rendement berekend bij elke belasting, bron-, aanvoer- en retourtemperatuur.

Bij vollast (100%) bedrijf is het rendement meestal het hoogst, maar in deellastbedrijf (bijv. 60%), kan het rendement lager zijn. Daarom kan de warmtepomp relatief meer energie verbruiken.

Daarnaast dient de warmtepomp te werken bij andere buitentemperaturen dan opgegeven bij de referentiecondities. Bij de opgegeven conditie gelden een bepaald vermogen en COP (Coëfficient of Performance).  Bij uurlijkse simulatie worden deze COP omgerekend naar de op dat moment optredende condities.

In de winter draait de verwarmingsinstallatie voor een groot deel op vollast en voldoet het rendement van de installatie aan het ontwerp. In de praktijk is het echter het grootste gedeelte van het jaar niet zo koud (of zo warm). De buitencondities zijn veelal milder, waardoor de capaciteit van de installatie (verwarming en koeling) niet volledig wordt benut. De installatie draait op deellast. Dit kan grote impact hebben op het rendement van de installatie.

Hoe zit dit verwerkt in Gebouwsimulatie?

Niet elke installatie reageert hetzelfde op deelbelasting. Dat hangt af van de installatie, het gebruik van het gebouw en de condities van een bepaald jaar.

In het kader van de European Building Directive zijn er een aantal normen ontwikkeld die het deellast gedrag van opwekkers beschrijven (EN 15316-4-1 | 15316-4-2 | EN 16798-13). Hierin wordt beschreven hoe de belangrijkste opwekkers reageren in deellast. Vabi Elements Gebouwsimulatie ondersteunt het deellastgedrag van de volgende warmte- en koudeopwekkers:

  • Gasketel
  • Warmtepomp
  • Koelmachine

Hoe werkt het?

Uurlijks worden de warmte- of koudebehoefte, aanvoer en retourtemperaturen van een gebouw berekend. Elk uur worden deze behoefte en temperaturen vertaald naar een rendement van de opwekker. Hiervoor heeft Vabi Elements Gebouwsimulatie slechts minimale extra invoer nodig.

Een compleet werkpunt (rendement, vermogen, en temperaturen) is voldoende. Hiermee bepaalt de software wat er elk uur nodig is aan energie. Dit kun je eenvoudig over verschillende perioden (dag, week, maand, jaar) berekenen, waarmee je de uitkomsten kunt vergelijken met bijvoorbeeld de energierekening of -monitoring.

Wat kun je hier precies mee?

Voor een aantal toepassingen zijn deellast opwekker modellen essentieel:

  • Beter voorspellen van het daadwerkelijk energiegebruik
  • Controleren van energieprestaties aan de hand van simulatieberekeningen (IPMVP model C)
  • Voor de optimalisatie van de installatie met betrekking tot dimensionering, stooklijnen en wel of geen nachtverlaging toepassen.

 

Heb je nog vragen over Vabi Elements? Of wil je meer weten over deellastmodellen in Elements? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

07 augustus 2022
Stralingsasymmetrie weergeven in tabellen

Naast PMV en PPD voor de thermische behaaglijkheid van het lichaam kan er ook gekeken worden naar lokaal comfort. Lokaal discomfort kan veroorzaakt worden...

04 augustus 2022
Vabi 50 jaar – de supportafdeling

Vabi bestaat 50 jaar, dat betekent dat onze supportafdeling ook al 50 jaar bestaat. Support staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben...

04 augustus 2022
Invoeren van Tichelmann systeem in Vabi UO

Binnen het Leidingnet programma VA100 is het altijd al mogelijk geweest om een Tichelmann systeem in te voeren. Dit is een bepaalde manier van...