Afbeelding van een sjabloon van een gebouw

De werkwijze in Vabi Elements

Werkproces

Het werkproces van Vabi Elements begint bij het invoeren. Je voert onder de stappen Projectgegevens, Hulpmiddelen en Sjablonen gegevens in over het project en bouwkundige, installatietechnische en organisatorische eigenschappen. Vervolgens teken je het gebouw in 3D of lees je deze in vanuit een ander tekenpakket. Tijdens het koppelen, onder Eigenschappen, koppel je de invoergegevens aan de ruimten in de geometrie.

screenshot van de plek waar je de invoergegevens aan de ruimten in de geometrie koppelt

Het is raadzaam om de stappen op de onderstaande volgorde af te gaan, maar het is ook mogelijk om Invoer en Tekenen om te draaien. Een voordeel van het eerst zorgen dat de invoer klaar staat, is dat er automatisch de default invoer gekoppeld wordt aan de geometrie die je tekent.

Afbeelding van de best practice voor het tekenen van de geometrie

Stap 1. Invoer
Onder projectgegevens, hulpmiddelen en sjablonen voer je verschillende gegevens in op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch niveau.

Stap 2. Tekenen 
Vervolgens importeer je de 3D geometrie, of teken je het gebouw met de ruimten in de Elements.

Stap 3. Koppelen 
Hierna koppel je onder eigenschappen de gegevens van de invoer aan het gebouw en de betreffende ruimten.

Stap 4. Rekenen
Tot slot kan er gerekend worden en zijn de verschillende resultaten in de vorm van tabellen, grafieken en 3D visualisaties te bekijken.

Voorbeeld bouwkundige invoer

Als voorbeeld wordt gekeken naar het invoeren en koppelen van de bouwkundige eigenschappen van een gebouw. Hieronder zie je de workflow van het invoeren van de materialen, waar de constructies uit zijn opgebouwd. Je maakt verschillende constructies aan voor wanden, vloeren, ramen, daken, enz.

In het bouwkundige sjabloon voeg je de verschillende constructies samen tot één pakket. Dit sjabloon koppel je onder Eigenschappen-Ruimten aan de ruimte die dit pakket met constructies moeten hebben.

De juiste constructies worden automatisch toegewezen aan de wanden, vloeren en daken. Vabi Elements herkent of een wand een binnenwand is, als hij aan een andere ruimte grenst, of dat de wand een buitenwand is, wanneer hij grenst aan buiten. Ook schuine en platte daken, enzovoorts, worden automatisch herkend.

Wanneer je ruimten hebt met andere bouwkundige eigenschappen, maak je simpelweg een nieuw sjabloon aan en wijs je deze toe aan de betreffende ruimte. Alle invoer is altijd eenvoudig aan te passen, wanneer jij dat wilt en ook de eigenschappen die automatisch zijn toegewezen kun je zelf gemakkelijk overschrijven.

Stappenplan bouwkundige invoer van meerdere ruimten met verschillende bouwkundige eigenschappen.