Vabi Elements Koellast bereken de koellast per ruimte

Wat is Vabi Elements?

Inleiding

Vabi Elements is een integraal gebouwprestatieplatform voor het berekenen en simuleren van installatieconcepten van gebouwen. Door middel van een 3D-model die je zelf kunt tekenen of kunt inlezen vanuit verschillende tekenpakketten komen nauwkeurige berekeningen tot stand.

Met één geometriemodel kun je verschillende berekeningen uitvoeren. Maak een Warmteverliesberekening om verwarmingsinstallaties te ontwerpen, gebruik de Koellast module om je koelvermogen te bepalen of gebruik Gebouwsimulatie om een nauwkeurige uurlijkse simulatie te maken om je comforteisen te toetsen, of om energiebesparingen door te rekenen.

Met Vabi Elements kun je dus verschillende berekeningen uitvoeren met hetzelfde geometriemodel. Voor de berekeningen zijn, naast het 3D-model, veel invoervelden hetzelfde, die je niet dubbel hoeft in te voeren. Echter zijn er ook velden voor slechts één van de berekeningen specifiek van toepassing. Je kiest zelf of je verschillende modules tegelijkertijd invult, of één voor één. Je kunt dit op elk moment aanpassen, door de modules aan of uit te zetten.

We zoomen nu kort in op de drie belangrijkste berekeningen.

Gebouwsimulatie

Comfort-eisen toetsen en energiegebruik berekenen

De meest uitgebreide en uitdagende module is Gebouwsimulatie. Bij deze berekening wordt aan de hand van een klimaatfile een uurlijkse simulatie gemaakt van een gebouw. Hierbij worden de factoren van het klimaat dat je gekozen hebt meegenomen, zoals zonlicht, wind, temperatuur, luchtvochtigheid om het binnenklimaat te simuleren. Naast het klimaat voer je ook gedetailleerd je verwarming- en koelinstallaties, de bouwkundige eigenschappen van je gebouw en de aanwezigheid van personen, apparaten en verlichting in.

De module Gebouwsimulatie wordt gebruikt om comforteisen te toetsen en om energiegebruik te berekenen. Verschillende comforttoetsen zijn TO, GTO, ATG (ISSO 74), PMV (NEN 7730), NEN-EN 15251 & Frisse Scholen. Daarnaast kun je met de uitbreidingsmodule Energie & Kosten eenvoudig een financiële businesscase opstellen.

Bekijk de video voor een impressie van de module Gebouwsimulatie en de bijbehorende Energie & Kosten.

Warmteverlies

ISSO 51, 53 en 57

Met de Warmteverlies-module maak je, volgens de ISSO publicaties 51, 53 en/of 57, een warmteverlies-, ofwel transmissieberekening. Je bepaalt hiermee het te installeren verwarmingsvermogen volgens de gestelde eisen. Per gebouwtype wordt in de methodiek een andere berekeningsmethode gehanteerd. Vabi Elements Warmteverlies ondersteunt ze allemaal en bepaalt automatisch met welke gerekend dient te worden. Je modelleert, visualiseert en analyseert snel of de gestelde prestatie eisen behaald worden.

Bekijk de video voor een impressie van de module Warmteverlies.

Koellast

NEN 5067

Met het programma Vabi Elements Koellast maak je een koellast berekening volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen. Om een aangename temperatuur ook in de zomer te kunnen garanderen, dient de koellast in een gebouw te worden gesimuleerd. Beschaduwing van omliggende gebouwen, eigen geveldelen, overstekken en opstanden op het dak worden in de berekening meegenomen. Ook het meenemen van de de interne (personen, apparaten, verlichting) en externe warmtebelasting zorgt voor een nauwkeuriger beeld.

Bekijk de video voor een impressie van de module Koellast.

EPG

NEN 7120

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) wordt gebruikt om de energiezuinigheid van een woning of utiliteitsgebouw te bepalen. De berekening wordt gemaakt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruiksgedrag. Naast de verplichting om bij de bouwaanvraag aan te tonen dat een nieuw gebouw voldoet aan de EPC-eisen, geldt er voor utiliteitsbouw ook bij de oplevering een wettelijke verplichting om bij oplevering een geldig energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Met Vabi Elements EPG voldoe je aan de eis om met geattesteerde (kwaliteitskeurmerk) software te werken.

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. In Vabi Elements EPG kan je nu al aan de slag met deze BENG-indicatoren: de energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.