Stap 2 - Tekenen

Stap 2 van de workflow is het tekenen van de geometrie. De geometrie kan op verschillende manieren worden ingevoerd: zelf tekenen of importeren. Vooral met grote gebouwen is het aan te raden te werken met een 2D CAD import. Na een import is het vaak nodig om het een en ander na te bewerken in de geometrie en daarom verstandig om te weten hoe het tekenen in Vabi Elements werkt.

Werken met volumes

In Vabi Elements wordt er gewerkt met een 3D geometrie. Dit is de basis voor betrouwbare simulaties. In de geometrie wordt er namelijk getekend in volumes. Dit zorgt ervoor dat er altijd gesloten ruimten worden getekend, waarbij de oppervlakten en inhouden kloppend zijn.

Om te beginnen geven we je graag een beeld van hoe je snel een woning kunt opzetten. Hierna gaan we alle tekenfuncties af in Vabi Elements.

 

Schermopbouw

Wanneer het tekenscherm in Elements wordt geopend, ziet de schermopbouw eruit zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven. In het tekenscherm kan door gebruik van de tekenfuncties een geometrie getekend worden. Ook is in het tekenscherm de ruimtenaam en positie te zien. Onder het kopje ‘meldingen’ verschijnen eventuele foutmeldingen, die zich voordoen bij het maken van de geometrie.

 

Constructies en Afmetingen

Automatisch toewijzen van constructies

De volumes bestaan uit vlakken die automatisch de juiste constructie krijgen toegewezen. De vloer krijgt dus de constructie die voor vloer is ingesteld en een tussenwand krijgt als constructie de tussenwand. Dit wordt bepaald aan de hand van de helling van het bouwdeel en de keerzijde. Ook de keerzijde van een constructie wordt namelijk automatisch herkend.

Mocht de constructie of keerzijde in bepaalde gevallen anders zijn dan automatisch is toegewezen, dan kan dit in een later stadium handmatig aangepast worden.

Als de tekenfunctie rechthoek of polygoon geselecteerd wordt, verschijnt er automatisch een grid zoals rechts op de afbeelding weergegeven. Elk vak op de grid is 1 bij 1 meter. De afmetingen kunnen rechts onderin ingevuld worden. Ga altijd in de richting staan waarheen je wilt tekenen en klik vervolgens op enter.

Maatvoering

Vabi Elements rekent met een vaste maatvoering. Voor zowel platte als schuine daken geldt een hart-op-hart (h.o.h.) afmeting. In onderstaande afbeeldingen is hier een schematische weergave van weergegeven.

Muiscoördinatie

Met behulp van de muis kunnen verschillende handelingen uitgevoerd worden. Zo kan de rechtermuisknop gebruikt worden om te schuiven. In de afbeelding zijn de verschillende functies bij de bijbehorende toetsen aangegeven. In de werkbalk kunnen deze functies ook worden aangevinkt.