Software-introductietraining Vabi EPA

Bekijk hieronder de training van Vabi EPA. In deze training wordt eerst globaal de werking van het programma uitgelegd en vervolgens een project ingevoerd aan de hand van een ingevuld opnameformulier.

Meer informatie

Het opnameformulier

Het opname formulier is een ZIP bestand en bestaat uit drie delen. Het opname formulier, het EPA bestand en het invulformulier.

Meer weten over Vabi EPA

De meest gebruikte software voor energieprestatie en -advies in Nederland. Vabi EPA rekent conform de NTA 8800 en is gecertificeerd conform de BRL 9501.

Afbeelding van een bloem bij de pagina over berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800
Lees alles over de NTA 8800

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Op deze pagina lees je alle informatie rondom de nieuwe methodiek.