Welke resultaten haal je uit Vabi Elements?

Dashboard

Ontwerpkeuzes op thema’s als duurzaamheid en productiviteit hebben invloed op elkaar. Door ze alleen gescheiden van elkaar te zien bestaat het risico van suboptimale beslissingen. Het performance dashboard van Vabi Elements vertaalt alle resultaten uit de verschillende modules naar Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en maakt deze integraal inzichtelijk in relatie tot de financiële consequenties.

Onderbouw snel, eenvoudig & inzichtelijk varianten  op basis van de belangrijkste KPI’s.

  • Kies zelf welke thema’s voor je opdrachtgever zichtbaar zijn
  • Definieer er thema de norm en het ambitieniveau
  • Overtuigende bewijslast voor je opdrachtgever
  • In verschillende niveaus te visualiseren, van totaal scores tot gedetailleerdere tabellen met randvoorwaarden

Performance Dashboard

 

 

Gebouwsimulatie

De module Gebouwsimulatie bevat verschillende resultaten. Naast de grafieken die hieronder worden weergegeven, zijn er diversen tabellen beschikbaar en wordt een volledige Word-rapportage gemaakt.
Comfortgrafiek

In een comfort grafiek komen alle comfortpunten te staan als functie van een gewogen buitenluchttemperatuur; gewogen over het momentane daggemiddelde op de betreffende dag en de zeven dagen ervoor.

De meest gebruikte comfort grafiek is de ATG-grafiek. Daarnaast is een comfortgrafiek beschikbaar voor Frisse Scholen en NEN-EN 15251.

Belastingduurkromme

De belastingduurkromme is het vermogen (W) dat op volgorde van afnemende grootte is gesorteerd tegen het aantal uren dat het vermogen voorkomt. Het oppervlakte onder de grafiek is het aantal kWh. Met de zelf instelbare maximale en minimale vermogensgrens kun je direct zien hoeveel procent van de tijd je voldoende vermogen en hoeveel kWh je verbruikt binnen deze grenzen.

Behoefteprofiel

Het behoefteprofiel is een grafische weergave van het benodigde vermogen afgezet tegen de optredende buitentemperatuur.

Daguitvoer grafieken

In de daguitvoergrafiek kun je per uur zien welke temperaturen er optreden. Deze grafiek geeft ook uitgebreid inzicht in welke andere resultaten er op dat moment optreden.

Frequentieverdeling temperaturen

Een temperatuur frequentieverdeling is een grafiek waarin over een jaar genomen de opgetreden uurlijkse binnentemperaturen naar aantal uren is gerangschikt.

Productiviteit

Deze grafiek laat de productiviteitsverliezen als gevolg van ventilatie, temperatuur en luchtkwaliteit zien. Een beter binnenklimaat resulteert in een betere gezondheid en een verhoogde productiviteit. Bij economische berekeningen van het gebouw zouden deze resultaten kunnen worden meegenomen.

eenvoudig analyseren
Tabellen

De tabel ruimtestaat is een generiek opgezette tabel, waarin per ruimte verschillende uitkomsten zichtbaar zijn. De tabel temperatuurstatistieken laat resultaten met betrekking tot comfortberekeningen en temperatuur zien. De tabel energiestatistieken laat op totaalniveau en per ruimte zien wat de energiebehoefte is.

Het is ook mogelijk zelf je tabellen samen te stellen. Alle tabellen kunnen in 3D worden weergegeven en hebben de mogelijkheid geëxporteerd te worden naar excel.

Word rapportage

De Word-rapportage bevat alle gedetailleerde informatie over het project. Hierin vind je bijvoorbeeld de uitgangspunten, totalen en een gedetailleerde uitdraai op ruimte en op gebouwniveau.

Energie & Kosten

De uitbreidingsmodule Gebouwsimulatie: Energie & Kosten bevat extra tabellen en grafieken om de resultaten hiervan inzichtelijk te krijgen.
Terugverdientijd

Op basis van je verbruik van afgelopen jaren kun je snel een terugverdientijd berekenen van bepaalde investeringen.

Energie en kosten Vabi
Maandgrafiek

De maandgrafiek laat per type gebruik of per energiedrager zien wat het energieverbruik, CO2-uitstoot, energiekosten en primaire energie is.

Vabi Elements EPG
Jaargrafiek

De jaargrafiek laat per type gebruik of per energiedrager zien wat het energieverbruik, CO2-uitstoot, energiekosten en primaire energie is.

Warmteverlies

Word rapportage

De Word-rapportage bevat alle gedetailleerde informatie over het project. Hierin vind je bijvoorbeeld de uitgangspunten, totalen en een gedetailleerde uitdraai op ruimte en op gebouwniveau.

Tabellen

De tabel statistieken laat per ruimte en op totaalniveau de resultaten van de berekening zien.

Koellast

Tabellen

De tabel statistieken laat per ruimte en op totaalniveau de resultaten van de berekening zien.

Word rapportage

De Word-rapportage bevat alle gedetailleerde informatie over het project. Hierin vind je bijvoorbeeld de uitgangspunten, totalen en een gedetailleerde uitdraai op ruimte en op gebouwniveau.

EPG

Tabellen

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. In Vabi Elements EPG kan je nu al aan de slag met deze BENG-indicatoren: de energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie.

Let op: er wordt gerekend met de nu nog geldende methodiek, de nieuwe methodiek beschreven in de NTA8800 is hier niet in verwerkt. Dit zal in 2020 in onze nieuwe EPA-producten worden geïmplementeerd.

Word Rapportage

De Word-rapportage bevat alle gedetailleerde informatie over het project. Hierin vind je bijvoorbeeld de uitgangspunten, totalen en een gedetailleerde uitdraai op ruimte en op gebouwniveau.

Energiegebruik grafiek

De Energiegebruik grafiek laat een totaaloverzicht zien van de verdeling van energiegebruik, zoals verwarming, tapwater, koeling, ventilatoren en verlichting.