Een voorbeeld van gebouwsimulatie op de pagina vloerverwarming met nachtverlaging

Stap 4 - Rekenen

Stap 4 van de workflow is het rekenen. Hier wordt het project berekend en kun je verschillende uitvoer mogelijkheden bekijken. Per module zijn er verschillende grafieken, tabellen en rapportages beschikbaar (zie ook resultaten).

Resultaten opslaan in je project

Bij kleine projecten is het handig om de rekenresultaten op te slaan in het project. Je hoeft dan de volgende keer niet eerst te rekenen om de resultaten in te zien, dat bespaart tijd!

Bij grotere projecten zijn de bestanden groter. Gebouwsimulatieprojecten worden al snel erg groot, waardoor opslaan en verzenden via email langer duurt.

Bij Extra-Voorkeuren-Opslaan kun je kiezen om de resultaten niet op te slaan. Dit wordt dan standaard voor elk project ingesteld. Je kunt er ook voor kiezen de resultaten alleen niet op te slaan in het project waarin je werkt, bij Projectgegevens-Projectinstellingen. Deze laatste optie is uiteindelijk waarnaar gekeken wordt.

Schermopbouw

Het scherm bevat de standaardonderdelen: de processtappen, menu-items, menubalk, meldingen en daarnaast het scherm met de rekenstatus en resultaten. Bij de menu-items kun je per module kiezen welke uitvoer je wilt zien.

Je kunt overal vanuit het programma altijd direct bij de rekenstatus komen door op de rekenmachine te klikken boven in het scherm.

Om een berekening te starten ga je naar Resultaten-Rekenstatus en klik je op een van de rekenbalken. Per rekenmodule is een rekenbalk grijs (nog niet doorgerekend) of groen (al een keer doorgerekend).