Projectgegevens

Projectgegevens

Projectgegevens, opdrachtgever en adviseur

Onder de menu-items van Projectgegevens vul je algemene informatie in over het project, de opdrachtgever en de adviseur. Deze gegevens komen ook terug in de Word rapportage. Je kunt de invoer van de opdrachtgever en adviseur apart exporteren, zodat je deze ook in een volgend project kunt hergebruiken.

Projectinstellingen – modules activeren

Onder Projectgegevens-Projectinstellingen kies je welke modules je wilt tonen en eventueel wilt accentueren. Er zullen, afhankelijk van welke modules aan staan, verschillende invoervelden zichtbaar zijn.

Varianten

Er kan in iedere module worden gewerkt met varianten. Met behulp van varianten kun je eenvoudig conceptuele vergelijkingen maken in je project. Wanneer je werkt met varianten blijven de projectgegevens en geometrie voor alle varianten gelijk. Je maakt verschillende sjablonen aan om invoergegevens met elkaar te kunnen vergelijken. In het hoofdstuk Sjablonen koppelen lees je hier meer over.

Omgeving

Bij Omgeving kun je eigenschappen van de ligging en de klimaatgegevens kiezen. De ligging is van belang voor het bepalen van de omgevingsfactor van de infiltratie bij gebouwsimulatie. De Klimaat gegevens zijn voor drie verschillende modules te kiezen. Het is voor Gebouwsimulatie ook mogelijk om een eigen klimaatfile te importeren. Kijk in de Online Help (F1 in Vabi Elements) hoe je dit doet.

Vrije dagen

Bij de module gebouwsimulatie kun je opgeven wanneer er bijvoorbeeld vrije dagen zijn. In je tijdschema’s bij hulpmiddelen kun je aangeven wat er tijdens deze vrije dagen gebeurt.

Extra invoer voor Gebouwsimulatie Energie & Kosten

Maak je gebruik van de module Energie & Kosten van Gebouwsimulatie, dan verschijnen er nog extra invoervelden onder Projectgegevens.