Programma Vabi klantendag

Donderdag 29 september 2022 van 12.00 tot 17.30 uur
De Fabrique, Utrecht

12.00 – 12.45   Inloop inclusief lunch

12.50 – 13.30   Plenaire opening

13.35 – 13.55   Ronde 1

13.55 – 14.15   Pauze

14.15 – 14.35 Ronde 2

14.40 – 15.20 Plenaire sessie: Suze Gehem, Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal

15.20 – 15.40  Pauze

15.40 – 16.00 Ronde 3

16.05 – 16.25 Ronde 4

16.25 – 17.30 Borrel

 

Schrijf je hier in

Wil je verzekerd zijn van deelname aan de Vabi Klantendag? Meld je dan direct aan en wij reserveren een plaats voor je. Ben je klant of partner van Vabi? Dan is deelname ook nog eens kosteloos.

 

Plenaire sessies

 

 

Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal

Suze Gehem is duurzaam ondernemer in hart en nieren. Ze werd tot ‘duurzame bouwvrouw’gekroond nadat ze samen met Wubbo Ockels in 2012 duurzaam adviesbureau ‘De Groene Grachten’ oprichtte. Met haar bedrijf verduurzaamt ze historische panden op innovatieve wijze, van studentenvereniging tot kerk, van woning tot Tropeninstituut. Ook is ze mede-oprichter van ‘Rooftop Revolution’, waarmee ze nieuwe natuurgebieden bovenop daken ontwikkelt, en initiatiefnemer van Green Light District.
Met concrete voorbeelden weet ze het gedachtegoed van de circulaire economie en duurzaamheid tastbaar te maken. Suze’s boodschap is opbouwend en enthousiast: “Als verduurzamen hier kan, dan kan het overal”, waarbij in kansen wordt gepraat en niet in onmogelijkheden.

Spreker: Suze Gehem, Founder/CEO De Groene Grachten & Founder Rooftop Revolution & Founder Green Light District

Ronde 1

 

Wat kunnen we het komende jaar verwachten aan methodiekwijzigingen.

Wim Plokker gaat in op de te verwachten wijzigingen voor de warmteverlies publicaties, NTA8800 en eventuele consequenties van de EPBD IV.

Spreker: Wim Plokker, Scientific research manager, Vabi

NTA 8800

Sinds januari 2021 is de NTA 8800 van kracht. Hoor in de sessie alles over de diverse eisen en ontwikkelingen. Overigens zal TO juli in een aansluitende sessie uitgebreid worden besproken.

Spreker: Thibaut Visser, Consultant, Vabi

 

Routekaart verduurzamen van voorraden

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaven voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen maken lijkt nog moeilijk en ver weg. Vabi en Ortec Finance hebben hiervoor een stappenplan gemaakt. In een aantal stappen lichten we toe hoe je met behulp van de oplossingen van Ortec Finance en Vabi een heldere route naar een duurzame voorraad in 2050 kiest. In deze sessie lichten we de stappen toe en krijg je een helder stappenplan mee.

Sprekers: Dave van Dijk, Consultant, Vabi

Warmwatercirculatiesystemen die meer energie besparen!

Er bestaan circulatiesystemen die je handmatig inregelt. Ook die je thermostatisch in balans brengt. Inmiddels zijn er meerdere concepten bedacht. Die meer energie besparen. Die exacter inregelen. Tijdens de lezing van Onno Leever van Leever installatie adviseurs worden alle bestaande en nieuwe principeschema’s getoond en toegelicht. Evenals de meest voorkomende fouten in bestaande circulatiesystemen. Aangevuld met de oplossingen.

Spreker: Onno Leever, Directeur, Leever installatie adviseurs B.V

 

Ronde 2

De rol van BCRG en het proces rondom de controle van kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen

Kees Arkesteijn gaat in op de rol van BCRG en hoe kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen worden gecontroleerd. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeelden uit de praktijk.

Spreker: Kees Arkesteijn, Expert energieprestaties, BCRG

Routekaart van BENG- en ontwerpberekeningen naar energielabel volgens NTA 8800

Voor een goede beoordeling van het benodigd opstellingsvermogen van uw gebouw zien wij het als een grote meerwaarde dat er in deze ontwerpfase waar u een BENG-berekening aangevraagd, nu al de transmissie- en koellastberekeningen worden opgesteld. Er wordt kostenefficiënt rekening gehouden met reeds doorgevoerde of aanstonds door te voeren energiezuinige maatregelen, zowel bouwkundig als met de installaties.

De werkelijke effecten op de opwekkingsinstallaties worden hiermee inzichtelijk. Deze berekeningen dienen in de realisatiefase toch al gemaakt te worden en zijn vrij snel terugverdiend door de lagere investeringskosten. Met de uitkomsten van deze berekeningen zijn de vervolgstappen van het ontwerpen of verduurzamen van de installaties nader te beschouwen. Het comfort maar ook de capaciteitsvraag kan met gebouwsimulatie voorspelt worden.

Spreker: Mark Bakker, DGA Senior Adviseur, Kei-Advies BV

 

TOjuli berekening met Vabi Elements

Wim Plokker gaat in op de bepaling van TO-juli met behulp van Vabi Elements. In de presentie wordt ingegaan op de vereiste uitgangspunten voor de temperatuur overschrijdingsberekening en wordt geïllustreerd met een voorbeeld.

Spreker: Wim Plokker, Scientific research manager, Vabi

Een IFC importeren in Vabi UO

Leidingstelsels worden tegenwoordig veelal in 3D tekenpakketten, zoals Revit ontworpen. Een veel gehoorde wens is dan ook om vanuit 3D tekenpakketten BIM modellen in de Uniforme Omgeving te kunnen importeren. Dit scheelt veel tekenwerk en zou het ook mogelijk maken om informatie uit te wisselen tussen de programma’s. De afgelopen tijd zijn wij daarom druk aan het ontwikkelen geweest en wij zijn trots dat wij dit voor het eerst kunnen laten zien. Tijdens deze sessie zullen wij een demo geven van de BIM import in de Uniforme Omgeving en nemen wij jullie mee in de keuzes die hierbij gemaakt zijn. Verder is er ook kans om feedback te geven en blikken wij vooruit op toekomstige toevoegingen aan de BIM mogelijkheden.

Spreker: Ad Hoek, Conultant, Vabi

 

Gebruikersgroep EPA

In de gebruikersgroep kan je je wensen kwijt voor de software. Welke functionaliteiten of aanpassingen zou jij graag in de software willen zien? In de sessie worden de wensen geïnventariseerd en geprioriteerd door de gebruikersgroep. Op basis hiervan zal de roadmap bepaald worden.

Sprekers: Thibaut Visser, Consultant en Sybe de Wit, Product owner, Vabi

Ronde 3

 

Welke aspecten spelen een rol bij het selecteren van de juiste warmtepomp

Tijdens deze presentatie gaat Steven Kok dieper in op de volgende punten:

  • Waar je op moet letten bij het selecteren van een warmtepomp (nieuwbouw / bestaande bouw)
  • Wat een Bèta factor is hoe je deze toe kan passen?
  • Welke componenten moet je opnemen in een WP installatie?

Daarnaast wordt in het kort aandacht besteed aan de verschillende types warmtepompen en wordt aangegeven wat het belang van het afgiftesysteem is.

Spreker: Steven Kok, Accountmanager, Rensa Techniek

Gebruikersgroep UO

Wij zijn altijd nieuwsgierig naar ervaringen van onze klanten en ontvangen graag input. Hiermee kunnen we de diverse software producten blijven optimaliseren. Ook zouden wij ideeën willen hebben over hoe wij onze stromingsprogramma’s kunnen uitbreiden met aanbevelingen voor energiebesparingen en materiaalgebruik.

Spreker: Ton van der Velde, Vabi

 

Maatwerkadvies: Waar staan we nu?

Wanneer is maatwerkadvies af? Hoe gaat de software eruit zien? Wat is er allemaal verandert? Wat kan ik ermee? Is een opleiding verplicht? In deze sessie praten we je bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de methodiek, de software en het juridische traject.

Sprekers: Sybe de Wit, Product owner, Vabi en Jan Pieter van Dalen, Senior consultant, ISSO

Koudwatercirculatiesystemen: fris, vers en veilig?

Tijdens de lezing van Onno Leever worden principeschema’s getoond en toegelicht. Evenals de temperaturen, de verversing en de legionellaveiligheid. Er liggen kansen en er zijn bedreigingen. Is het toepasbaar voor ziekenhuizen en zorgcentra? Of (ook) voor andere gebruikers?

Spreker: Onno Leever, Directeur, Leever installatie adviseurs B.V.

Meten is weten

Een slecht binnen klimaat, kan leiden tot productieverlies. Door de behaaglijkheid van het personeel te verbeteren, kan er winst worden behaald op de productie. Om de comfortbeleving te optimaliseren heeft Invent een regel- en monitoringsysteem ontwikkeld.  Dit systeem waarmee de prestatie op temperatuur, luchtkwaliteit en gebruik gemonitord kan worden, is laagdrempelig in aanschaf en wordt gepresenteerd in het eigen pand van Invent. Voor de analyse is een comfort-prestatietool ontwikkeld. Deze geeft op basis van comfortgrenzen weer hoe het gebouw presteert ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten welke voor het gebouw van Invent met Vabi Elements berekend zijn. Tijdens deze sessie laat Kérim Jans je zien hoe deze tool werkt.

Spreker: Kérim Jans, consultant, Vabi

Ronde 4

 

Welke aspecten spelen een rol bij het selecteren van de juiste warmtepomp

Tijdens deze presentatie gaat Steven Kok dieper in op de volgende punten:

  • Waar je op moet letten bij het selecteren van een warmtepomp (nieuwbouw / bestaande bouw)
  • Wat een Bèta factor is hoe je deze toe kan passen (link van gebouwsimulatie)
  • Welke componenten moet je opnemen in een WP installatie?

Daarnaast wordt in het kort aandacht besteed aan de verschillende types warmtepompen en wordt aangegeven wat het belang van het afgiftesysteem is.

Spreker: Steven Kok, Accountmanager, Rensa Techniek

Gebruikersgroep Elements

In de gebruikersgroep kan je je wensen kwijt voor de software. Welke functionaliteiten of aanpassingen zou jij graag in de software willen zien?In het bijzonder willen we focussen op het makkelijker maken van het gebruik van Vabi Elements. We zullen hiervoor een aantal ideeën presenteren.

Sprekers: Wim Plokker, Scientific research manager, Vabi

 

Maatwerkadvies: Waar staan we nu?

Wanneer is maatwerkadvies af? Hoe gaat de software eruit zien? Wat is er allemaal veranderd? Wat kan ik ermee? Is een opleiding verplicht? In deze sessie praten we je bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de methodiek, de software en het juridische traject.

Sprekers: Sybe de Wit, Product owner, Vabi en Jan Pieter van Dalen, Senior consultant, ISSO

Vabi Assets Energie voor adviseurs, de database versie van EPA-W en EPA-U

Ben je energieadviseur en beheer je groepen woningen, appartementen of gebouwen voor je opdrachtgever en zoek je een model om deze voorraden efficiënt te beheren en te bewerken. Dan is Vabi Assets Energie voor Adviseurs de oplossing.

Spreker: Jan Verberne, Regiomanager, Vabi

 

Koudwatercirculatiesystemen: fris, vers en veilig?

Tijdens de lezing van Onno Leever worden principeschema’s getoond en toegelicht. Evenals de temperaturen, de verversing en de legionellaveiligheid. Er liggen kansen en er zijn bedreigingen. Is het toepasbaar voor ziekenhuizen en zorgcentra? Of (ook) voor andere gebruikers?

Spreker: Onno Leever, Directeur, Leever installatie adviseurs B.V

Inschrijven

Meer informatie over de klantendag

Vabi klantendag