Woningwaardering op orde: een flinke uitdaging

WWS

Delft, 31 mei – WWS punten zijn de basis van huurprijs en marktwaarde in verhuurde staat. Voor iedere woning is het aantal punten in principe wel bekend. Maar de kwaliteit ervan is vaak onduidelijk. Zijn wijzigingen in rekenregels en aan woningen wel verwerkt? Steeds meer corporaties starten een inhaalslag om data op orde te krijgen. Waar moet je op letten?

WWS

Het WWS waardeert de kwaliteit van de woning. Voor zelfstandige woningen gaat het onder meer om oppervlakte van vertrekken, energetische kwaliteit, keuken en sanitair, buitenruimten en de WOZ waarde. Dat laatste wordt berekend door de gemeente. Voor de overige datavelden is de corporatie zelf verantwoordelijk. WWS punten zijn de basis van huurpijs en marktwaarde. Maar zorgen ook regelmatig voor discussie met bewoners. In 2016 zijn bij de Huurcommissie ruim 1.000 formele verzoeken ingediend over toetsing van de aanvangshuur. Het topje van de ijsberg. Waar gaat het mis:

  • Oppervlakten van vertrekken en overige ruimtes. Wat telt wel en niet mee?
  • Aanwezigheid en oppervlakte van buitenruimte.
  • Verkeerde Energie-Index.
  • Voorzieningen in keuken en badkamer.

Op orde

Data op orde krijgen dus. En op orde houden. Om niet over een paar jaar weer in dezelfde situatie te zitten. Een flinke klus. Aandachtspunten om effectief aan de slag te gaan:

  • Stel van tevoren vast wat uitgangspunten zijn. Natuurlijk het Beleidsboek van de Huurcommissie. Daarbinnen zijn echter allerlei interpretaties mogelijk. Stem dit af met alle afdelingen binnen de corporatie.
  • Stel met de afdeling bedrijfsvoering vast op welke manier de WWS data in de digitale systemen van de corporatie opgenomen zijn. Hoe exporteer je de huidige data? En hoe voeg je nieuwe data toe?
  • Kies een praktische werkwijze. Bijvoorbeeld vanaf tekening data verzamelen. Vervolgens controle in de woningen.
  • Stel nog vóór de start van de inhaalslag werkbare procedures op voor het bijhouden van data. Op welke momenten kunnen er zaken in de woning veranderen? Wie signaleert en past aan? Bij mutatie? Of ook tussendoor? En wie is verantwoordelijk voor het verwerken van wijzigingen in de rekenregels van het WWS?

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door Dave van der Helm van Atriensis. Neem voor meer informatie over het WWS contact met hem op.

Gerelateerde artikelen

31 mei 2021
Zo lever je je gegevens aan voor de Aedes benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit (SHAERE)

Sinds 1 juni kun je de gegevens voor de Aedes Benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit weer aanleveren. Dit kan nog tot 31 juli a.s....

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...