Wijzigingen in de norm en het opnameprotocol

Na een lange periode waarin je met de bèta versie kon wennen aan de nieuwe norm, is deze per 1 juni dan ook echt aangewezen en wordt de 4e druk van ISSO publicaties 75.1 resp. 82.1 in de dagelijkse praktijk gebruikt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de software.

Beschaduwing

Tabel 16.1 heeft 2 nieuwe categorieën gekregen: een overstek gecombineerd met een belemmering resp. zijbelemmering. Wil je niet zelf controleren welke categorie van toepassing is, dan kies je in de software automatisch. Je kunt dan alle afmetingen invullen en de software bepaalt automatisch in welke categorie deze valt. Als je na invoer op de knop rekenen klikt, zie je welke categorie eruit komt. Vervolgens kun je deze categorie overnemen bij andere ramen met dezelfde beschaduwing. Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om zelf te bepalen in welke categorie de beschaduwing valt (bewaar dit in het project dossier), dan kun je direct de categorie invullen.

Ventilatie

Debietregeling kun je in deze versie alleen nog opgeven als het debiet bekend is en bij utiliteit of woningbouw met een collectief systeem. De optie “handmatig 3 standen regeling” is komen te vervallen. Collectieve systemen voor woningbouw waarbij het debiet bekend is met de invoer ‘Handmatig 3 standen regeling’ zijn geconverteerd naar ‘Overig’. Dit levert dezelfde rekenresultaten op.

Terugregeling is gedetailleerder op te geven, voorheen in stappen van 20% en nu in stapjes van 10%:

Koeling

Bij passieve koeling middels Warmte-koudeopslag (WKO, bodemkoeling) die gerealiseerd zijn vanaf 2013 wordt nu met een beter rendement gerekend. De EER is dan 23 i.p.v. 16, dus nieuwere systemen zullen een betere energieprestatie krijgen dan voorheen in EPA versie 8.

Verlichting

Voorheen was er opgenomen dat in kantoortuinen (>30 m²) alle verlichting in de avonduren bleef branden, net zoals bij kantoorvertrekken met een centraal aan/uit regeling. De gedachte achter de aanpassing is dat in de avonduren de verlichting niet in alle grotere kantoortuinen zal blijven branden. Daarom moet je nu opgeven of de verlichtingszone een kantoortuin is met schakelzones groter dan 30 m². Uit het opnameprotocol (ISSO 75.1):

  • Gevallen waar gebieden in kantoren, hallen en gangen, die per stuk groter zijn dan 30 m², binnen een kantoorfunctie vallen en worden verlicht door een groep armaturen die gezamenlijk (handmatig of automatisch) aan en uit is te zetten.
  • Let op: Als een ruimte groter dan 30 m² is, maar de verlichting wordt in delen geschakeld en die delen zijn elk kleiner dan 30 m², dan is de regeling wel afhankelijk van aanwezigheid.

Overige wijzigingen

Registreren

Het monitorbestand is op veel vlakken aangepast door RvO om beter aan te sluiten op de NTA 8800 en er zijn verbeteringen aangebracht. Een van de verbeteringen het aangesloten oppervlak is bij koeling nu van het koelsysteem, net als bij verwarming al was, en niet meer het aangesloten oppervlak van de opwekker.

Voor controle van de adresgegevens moeten huisletter en huisnummer toevoeging nu gescheiden worden doorgegeven. Het blijkt in de praktijk heel vaak dat de huisletter niet aanwezig is (en wel een huisnummer toevoeging), in versie 9.0.1 is het niet langer noodzakelijk om een – als scheidingsteken te gebruiken. Daarnaast is in versie 9.0.1 ook het doorgeven van de oriëntatie (onbekend) verbeterd voor gevels die grenzen aan grond.

Kwaliteitsverklaring voor PCM

Het is mogelijk om een kwaliteitsverklaring voor PCM (phase changing material) te gebruiken, bijvoorbeeld die van Orange Climate. Je kunt de soortelijke warmte overnemen van de kwaliteitsverklaring en de toegepaste massa invullen die geplaatst is.

Aantal installaties

Voorheen kon je alleen voor een woongebouw (omgevingsvergunning en nieuwbouw) het aantal installaties zelf opgeven. Nu kan dat ook voor bestaande bouw en bij utiliteitsbouw.

Het gaat niet alleen om de opwekker en ventilator/LBK, maar om het hele systeem van opwekker, distributie en afgifte.

Aantal bouwlagen

Het aantal bouwlagen dat je opgeeft bij installaties is verbeterd, er is gekeken naar de relevantie, die is voor individuele systemen anders dan bij gemeenschappelijk en collectieve systemen. Als het aantal bouwlagen in de berekening niet gebruikt wordt, dan hoef je deze niet meer in te vullen, zoals bij verwarming, bij individuele gasgestookte ketels, warmtepompen of micro WKK’s.

Tevens heeft deze invoer nu een plekje onder distributie gekregen.

Quickstart

Bekijk hier de quickstart van versie 9.0.
Heb je nog vragen of wil je meer weten over Vabi EPA? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...