Wijziging gebruik detailaanduiding per 1 juli

detailaanduiding

Per 1 juli 2023 (vanaf Vabi EPA en Assets Energie versie 10.0) wordt het gebruik van de detailaanduiding voor woningbouw ingeperkt. Voor utiliteit kan de detailaanduiding nog altijd gebruikt worden, maar alleen indien noodzakelijk. In dit artikel lees je hoe en wanneer je detailaanduiding kunt gebruiken.

Adressen huisnummer toevoeging

De detailaanduiding wordt niet gebruikt voor een huisnummer toevoeging. Een verblijfsobject met een huisnummer toevoeging wordt in Vabi EPA in hetzelfde veld als de huisletter gezet, gescheiden met een streepje -. De detailaanduiding blijft leeg, hierin staan geen adresgegevens uit BAG.

 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting voor het invullen van de juiste adressering als er een huisletter en/of huisnummer toevoeging gebruikt is.

Woningbouw

Vanaf 1 juli 2023 is het niet meer mogelijk om zonder toestemming bij registratie van een energielabel voor woningbouw gebruik te maken van een detailaanduiding bij het adres. Detailaanduiding is een extra toevoeging aan een BAG adres, om een woning of wooneenheid te kunnen identificeren als dat met de BAG registratie niet kan. Een voorbeeld is registratie van een energielabel voor een vakantiehuisje op een vakantiepark zonder eigen adres.

Als het noodzakelijk is om een detailaanduiding aan het adres toe te voegen, dan kan de registratie-adviseur vooraf toestemming vragen bij RVO via fbni@rvo.nl. Geef bij dit verzoek duidelijk de reden aan waarom er gebruik gemaakt moet worden van detailaanduiding en om hoeveel registraties het gaat.

RVO beoordeelt het verzoek waarna je een e-mail ontvangt van de uitkomst. Deze extra rechten worden altijd voor een bepaalde periode toegekend. Deze periode staat genoemd in de e-mail die je ontvangt na toekenning van de rechten.

Heb je eerder een woning geregistreerd met een detailaanduiding en deze moet vervangen worden, of er wordt een nieuwer, recenter energielabel geregistreerd, dan moet je exact dezelfde detailaanduiding gebruiken als bij de eerdere registratie.

Utiliteit

Voor utiliteit is het nog wel mogelijk om een detailaanduiding te gebruiken, voornamelijk voor gebouwen die geen eigen verblijfsobject ID hebben, meestal zijn dat bijgebouwen. Je vult dan het adres van het hoofdgebouw in en het verblijfsobject ID van het hoofdgebouw, in combinatie met het pand ID van he bijgebouw dat je gaat registreren. De detailaanduiding laat je leeg, die vult RvO automatisch met het pand ID van het bijgebouw.

Een andere reden wanneer bij utiliteit een detailaanduiding gebruikt kan worden, is als een gebouw meerdere utiliteitsfuncties in één gebouw heeft op hetzelfde adres (VBO-id), waarbij een energielabel nodig is specifiek voor één van die functies. Bijvoorbeeld vanwege de energielabel C plicht van kantoren kan een apart energielabel van alleen het kantoor gemaakt worden. Je kunt dan zelf een herkenbare detailaanduiding meegeven, die het gebouwdeel goed onderscheidt van het complete gebouw. Deze detailaanduiding moet exact hetzelfde gebruikt worden als het energielabel van het gebouwdeel vervangen moet worden, of bij een toekomstige nieuwe registratie (bijvoorbeeld als het energielabel verlopen is).

Als een woning bijvoorbeeld een praktijkruimte heeft met slechts 1 gebruiksfunctie, dan gebruik je de detailaanduiding niet! Want voor ieder verblijfsobject ID kan zowel een woning energielabel als een utiliteit energielabel naast elkaar geregistreerd worden.

Voorbeeld uit de EP-online handleiding voor energieprestatieadviseurs (versie 6.0 februari 2023):

Situatie 1: Stel, een gebouw heeft een woning, een winkel, een fitnesscentrum en een kantoor, allemaal op hetzelfde adres. Voor de woning kan een apart energielabel worden opgesteld, én één energielabel voor de 3 utiliteitfuncties samen. Voor bijvoorbeeld het kantoor is een apart label nodig. Dat kan echter niet, omdat het label van de drie functies samen dan wordt overschreven. Het is immers hetzelfde adres. Je kunt dan het veld Detailaanduiding gebruiken als een vierde adresregel, waarin je een zelf te kiezen omschrijving invult voor het betreffende gebouwdeel, bijvoorbeeld de waarde ‘Kantoor Janssen’. Hiermee is het een ander uniek adres, en kan het label dus worden geregistreerd.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...