Welke woningen in de voorraad hebben nog enkel glas?

Steeds meer corporaties zijn bezig met het uit-faseren van enkel glas in het bezit. In Assets Energie is er nog geen filter op, maar met de nieuwste versie van Assets Energie (9.3) is het wel mogelijk om uit de Excel rapportage direct te zien welke complexen en eenheden nog enkel glas bevatten.

In deze versie is de Excel rapportage ‘Export alle datavelden’ namelijk uitgebreid met een aantal extra kolommen. In elk tabblad is nu het complex nummer en eenheidsnummer te zien. Hierdoor is het erg makkelijk om de gegevens te rangschikken naar complex of het corresponderende eenheidsnummer van de woningen te zien. Voor het type glas is er een kolom toegevoegd in het tabblad ‘Rekenzone_Geometrievlakken’. Door gebruik te maken van de filters is het met het volgende stappenplan heel makkelijk inzichtelijk te maken waar er nog enkel glas gebruikt wordt.

1.  Exporteer de gegevens naar Excel.

De eerste stap is het exporteren van de data uit Assets Energie naar Excel. Als de voorraad meer dan duizend woningen bevat, is het aan te raden om de analyse per buurt of wijk te doen, om de maximale gegevens in Excel te beperken. Deze stappen kunnen dan per export worden uitgevoerd.

De rapportage die nodig is voor de analyse is de ‘Export alle datavelden (objecten rapportage)’:

Deze rapportage bevat alle invoer van de geselecteerde objecten in verschillende tabbladen.

2.  Open het excel bestand en het tabblad ‘Rekenzone_Geometrievlakken’

De rapportage bevat twee tabbladen waarin de geometrie wordt weergegeven: Rekenzone_geometrie en Rekenzone_geometrievlakken. De eerste geeft een regel per object met daarin een samenvatting van de geometrie invoer. Het tweede geometrie tabblad bevat voor elk object alle aangemaakte geometrievlakken en de daarbij gebruikte constructies

3.  Filteren op enkel glas

In de Excel rapportage zijn automatisch al filterfuncties toegevoegd aan de kolommen. Door op het icoontje te klikken aan de rechterkant van de naam van de kolom, is het mogelijk om de gegevens te sorteren of de inhoud te filteren. Hiermee kan er een filter worden toegepast om alleen het enkel glas te tonen. Dezelfde functie kan bij de kolom ‘Complex’ gebruikt worden om de gegevens per complex te sorteren.


Op deze manier is er een snel overzicht te maken van de woningen met enkel glas en de bijhorende oppervlaktes en complexnummers:

Zo kan er snel een lijst gemaakt worden van alle objecten waarin zich nog een enkel glas constructie bevindt. Ook worden hierbij de ingevoerde vierkante meters getoond. Dit kan vervolgens gebruikt worden voor maken van eventuele vervolg stappen. Zo kunnen deze adressen gebruikt worden voor een nieuw energieplan om de effecten van de vervanging snel in kaart te brengen.

Enkel glas in vorige versies

Mocht er nog niet met de laatste versie van Assets Energie gewerkt kunnen worden, is het nog steeds mogelijk om de woningen met enkel glas te achterhalen. Er dient dan gebruik gemaakt worden van de filters op de U-waarden van de verschillende soorten glas. Voor enkel glas kan dit gedaan worden met een filter op de U-waarde van 5.1 of hoger:

Net als bij beglazing wordt de isolatiewaarde van panelen ook uitgedrukt in een U-waarde. Om alleen het glas te hebben moet er dus ook gefilterd worden op de g-waarde (lichtdoorlatendheid) om de constructies zonder g-waarde uit de selectie te halen. Een g-waarde van 0 is wel mogelijk voor ramen. Dit is de g-waarde die het programma aan ramen geeft die grenzen aan een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) omdat hier zonder zoninval wordt gerekend.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

10 maart 2023
Basis- en detailopname bij gebruik van Vabi Assets Energie

Het importeren van epa bestanden kan alleen als de bouwfase en opname van het epa bestand en de deelvoorraad hetzelfde zijn. Een epa bestand...

26 februari 2023
Snel meerdere woningen, of gebouwen bewerken

Ben je energieadviseur en beheer je groepen woningen, appartementen of gebouwen voor je opdrachtgever? Wil je deze voorraden efficiënt beheren en snel meerdere woningen,...

26 februari 2023
Sneak preview: BCRG-koppeling 

Kan ik de data van de kwaliteitsverklaring automatisch ophalen? Goed nieuws! We zijn op dit moment druk bezig, samen met BCRG, om dit voor...