Wat is er het komende jaar aan methodiekwijzigingen te verwachten?

Zowel bij NEN als bij ISSO wordt er hard gewerkt aan een aantal methodiek wijzigingen. We heb het hier over de warmteverlies publicaties, de NTA 8800 en het daarvan afgeleide maatwerkadvies. Ook een aantal stromingsprogramma’s worden herzien. In de jaren daarna zal misschien de EPBD IV ook nog aanleiding geven tot eventuele methodiekwijzigingen.

Warmteverlies

De aanpassingen van de warmteverliesmethodiek zijn vooral gericht op lage temperatuursystemen, hoe ga je om met stapeling van toeslagen en de zekerheidsklassen. Voor bestaande bouw is het belangrijk om per vertrek te kunnen differentiëren in de infiltratie en niet met één QV10 voor het hele gebouw te rekenen. Daarnaast wordt er gewerkt aan warmteverlies bepaling op basis van een dynamische simulatieberekening, waarbij de randvoorwaarden voor de berekening worden vastgezet.

Koellast

De koellastberekening gaat al heel lang mee en is eigenlijk aan vervanging toe. Dit zal waarschijnlijk nog niet volgend jaar zijn. Een nieuwe koellastmethodiek zal waarschijnlijk ook gebaseerd zijn op een dynamische simulatie waarbij het klimaat en gebruik van het gebouw zijn voorgeschreven.

De NTA 8800

Ook de NTA 8800 wordt op dit moment aangepast en gaat halverwege volgend jaar van kracht. Door deze wijzigingen worden ook het bijbehorende opnameprotocol en de BRL 9500 aangepast. De wijzigen hebben verschillende oorzaken, zoals het reduceren van het aantal op te nemen significante parameters. Deze zijn aangedragen door de energie-adviseurs. Vanuit de NTA-projectgroep en vanuit de softwareleveranciers zijn ook een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze hebben meestal betrekking op verduidelijking en kleine afwijkingen in de berekeningen.

De wijzigingen die betrekking hebben op minder op te nemen parameters zijn over het algemeen terug te vinden in het opname protocol. Een compleet overzicht is hier terug te vinden.

ISSO 55

De ISSO 55 is ook aangepast. Koud water is hierin toegevoegd en uitgebreid en tapprofielen zijn uitgebreid. De berekening van de maximale flow gebeurt nu doormiddel van 2 berekeningen (tapprofielen en noodvoorzieningen).

EPBD IV

Op de langere termijn zal de EPBD IV waarschijnlijk leiden tot een aantal methodiekwijzigen en aanscherping van eisen. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de EPBD IV maar er worden al wel wat wijzigingen zichtbaar. Vanaf 2030 moet nieuwbouw emissievrij zijn. Herijking energielabels: 15% van het gebouwen heeft dan een G-label. Label A is emissie-vrij. Renovatiepaspoort wordt (vrijwillig) toegevoegd aan het label.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...