Waar begint u met passend toewijzen?

Delft, 18 juni 2015 – Het is u vast niet ontgaan dat de nieuwe woningwet u verplicht om vanaf 1 januari 2016 passend toe te wijzen. In dit artikel geven wij u 3 tips om de impact van het passend toewijzen in beeld te brengen.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:huurbeleid-waar-te-beginnen-met-passend-toewijzen

Tip 1: analyseer uw toewijzingen van het afgelopen jaar

Gegevens over de toewijzingen van het afgelopen jaar bevatten waardevolle informatie over de omvang van de doelgroepen voor passend toewijzen. Door de toewijzing van het afgelopen jaar of afgelopen jaren te analyseren, kunt u een voorspelling doen van de hoeveelheid woningen die u per doelgroep beschikbaar moet hebben om aan de regelgeving te voldoen. Ook bieden deze historische gegevens inzicht in hoeveel woningen er in het verleden passend zijn toegewezen en hoe groot uw opgave hier in is.

Tip 2: Breng de te verwachten nieuwe verhuringen in beeld

Het analyseren van de historische toewijzingen geeft u inzicht in uw opgave op basis van het huidige beleid. Maar of u daadwerkelijk voldoende woningen per huurklasse beschikbaar krijgt op basis van uw beleidsvoornemens wordt pas inzichtelijk na het simuleren van hun effecten.

Met beleidssimulatieprogramma’s kunt u eenvoudig de KPI’s op het gebied van nieuwe verhuringen per huurklasse als gevolg van uw huurbeleid in beeld brengen.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:huurbeleid-waar-te-beginnen-met-passend-toewijzen_1.5

Tip 3: Bepaal op een integrale wijze de focus van uw beleid

Er zijn grofweg twee soorten knoppen te onderscheiden om met het passend toewijzen om te gaan.

 • Knop toewijzing. Uit uw eerdere analyses van de historische toewijzingen kan blijken dat er voldoende aanbod was voor de doelgroepen van het passend toewijzen, maar dat deze woningen niet conform de eis van het passend toewijzen aan deze groepen worden toegewezen. Is daarnaast uw huurbeleid niet drastisch veranderd, dan ligt het voor de hand om meer focus op het toewijzingsbeleid te leggen. Vraag u hierbij wel af waar deze betaalbare woningen zich concentreren en of dit de ‘juiste’ woningen zijn voor uw primaire doelgroepen.
 • Knop huur. Een andere conclusie kan zijn dat het aanbod van uw woningvoorraad volgens het mutatiemodel onvoldoende zal zijn om de primaire doelgroepen te bedienen. Dit vraagt om interventies in het huurbeleid. Het is verstandig om hierbij de focus te bepalen voor welke doelgroepen uw corporatie er wil en kan zijn. Dit heeft deels te maken met de voorraad die uw corporatie in bezit heeft, deels ook met de voorkomende doelgroepen in uw regio.

Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om integraal met het passend toewijzen om te gaan. Passend toewijzen is op zich geen moeilijke opgave. De uitdaging zit hem in een goed onderbouwd en verantwoord integraal beleid dat de algehele consequenties overziet. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat er voldoende aanbod wordt gecreëerd zonder dat u sterk teruggaat in de huurinkomsten? Waar creëert u de betaalbare voorraad zonder dat er segregatie in uw gebieden optreedt? Zijn uw woningen door passend toewijzen qua woonlasten echt betaalbaar voor uw doelgroepen?

Maak gebruik van beleidssimulatieprogramma’s om de belangrijkste prestaties van verschillende beleidsvarianten in kaart te brengen, met elkaar te vergelijken en de meest optimale oplossing te implementeren. Vergeet hierna vooral niet te monitoren of het gevoerde beleid de juiste koers vaart.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:huurbeleid-waar-te-beginnen-met-passend-toewijzen_2

Vergelijking beleidsvarianten op thema’s: Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Kwaliteit

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:huurbeleid-waar-te-beginnen-met-passend-toewijzen_3

Vergelijking beleidsvarianten op huurinkomsten.

Feiten over passend toewijzen

Tenslotte nog even de feiten over passend toewijzen op een rij:

 • De norm geldt voor alle nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, dus ook bij nieuwbouwwoningen. De minister onderzoekt nog of er bij zorgwoningen een uitzondering kan worden gemaakt.
 • Corporaties dienen vanaf 1 januari 2016 bij nieuwe verhuringen passend toewijzen
 • De aftoppingsgrens bedraagt:
  • bij een- en tweepersoonshuishoudens: maximaal 576,87 euro
  • bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal 618,24 euro
   (prijspeil 2015)
 • De 5% uitzondering mag als volgt worden toegewezen:
  • Bij een- en tweepersoonshuishoudens: tussen 576,87 euro en 710,68 euro
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: tussen 618,24 euro en 710,68 euro
 • Er wordt gerekend met de kale huurprijs, dus exclusief subsidiale servicekosten en eventuele energieprestatievergoeding.
 • Er vindt geen toets op vermogen plaats. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.
 • Jongeren onder de 23 tellen mee voor de passendheidsnorm en moeten een woning toegewezen krijgen onder de aftoppingsgrens. Deze groep krijgt alleen huurtoeslag bij een huur onder de kwaliteitskortingsgrens.
 • Huishoudens met een urgentieverklaring tellen mee voor de norm, en het inkomen dient te worden getoetst.
 • Studenten en statushouders tellen ook mee voor de norm. Zij hoeven geen inkomen op te geven. Een DU-verklaring of COA-verklaring is voldoende.
 • Mensen met een zware zorgindicatie tellen mee voor de norm. Hun inkomen moet worden opgegeven met het IBRI-formulier. (mensen met een zware zorgindicatie met een inkomen boven de staatssteungrens houdt toegang tot de sociale huursector)
 • Indien de corporatie niet voldoet aan de norm, kan zij een bestuurlijke boete opgelegd krijgen.

Bron van de feiten: Handreiking passend toewijzen Aedes

Meer informatie

Vabi ondersteunt corporaties bij betaalbaarheid en passend toewijzen met behulp van Assets Beleidssimulatie en de woonlastenmethodiek. Wilt u ook inzicht in de consequenties van passend toewijzen voor uw voorraad? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...