Vraag het aan Esther: de WTW in een luchtbehandelingskast

Deze keer gaat het over de werking van de bypass die je voor een simulatieberekening kunt toepassen over de WTW in een luchtbehandelingskast. Op de servicedesk krijgen we wel eens te maken met klanten die vragen hoe nu precies de bypass over de WTW in de luchtbandelingskast werkt. Deze functie lichten we graag toe, door middel van de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Wat doet de warmteterugwinning?
  2. Waarom zou je een bypass toepassen?
  3. Hoe werken de verschillende invoeropties van deze bypass?

Wat doet de warmteterugwinning?

Vanuit het oogpunt van energiebezuiniging is het verstandig om in de luchtbehandelingskast een optie voor warmteterugwinning toe te passen. In een wintersituatie is het zonde om de warme retourlucht direct naar buiten af te blazen. De warmte kan teruggewonnen worden en gebruikt worden om de ventilatielucht die aangezogen wordt van buiten voor te verwarmen.

Waarom zou je een bypass toepassen?

Het toepassen van warmteterugwinning is in de zomer, als het binnen warmer wordt dan buiten, nadelig. Dus zijn er situaties te bedenken dat het fijn is als op dat moment de aangezogen buitenlucht niet over de WTW wordt gevoerd maar via de bypass erlangs. Overigens heeft het stilzetten/regelen van een warmtewiel (enthalpieregeling) hetzelfde effect.

Hoe werken de verschillende invoeropties van deze bypass?

In Vabi Elements zijn er 3 opties met betrekking tot de bypass:

  • Geen bypass
  • Bypass geregeld op inblaastemperatuur
  • Buitentemperatuur geregelde bypass

Geen bypass

Als er geen bypass is dan wordt ook in de zomer de aangezogen buitenlucht voorverwarmd door de uit de retourlucht teruggewonnen warmte. Dit heeft een nadelig effect op de binnentemperatuur of op het benodigde koelvermogen.

Bypass geregeld op inblaastemperatuur

Een bypass geregeld op inblaastemperatuur zorgt ervoor dat zowel in dagbedrijf als nachtbedrijf getracht wordt de gewenste inblaastemperatuur zo energetisch mogelijk te bereiken. Dus met andere woorden met zo min mogelijk verwarmings- of koelvermogen naar de batterijen van de luchtbehandelingskast.

Buitentemperatuur geregelde bypass

Een buitentemperatuur geregelde bypass is een bypass die ervoor zorgt dat de WTW slechts actief is onder een bepaalde temperatuur in de winter en boven een bepaalde temperatuur in de zomer.

Om dit nader uit te leggen hebben we een voorbeeld projectje gemaakt met de verschillende mogelijkheden.

Verwarming:

Wat je goed ziet is dat er zonder WTW een groter verwarmingsvermogen (W) benodigd is om de inblaastemperatuur te realiseren en ook het hoogste energieverbruik (kWh). Wordt er een WTW toegepast zonder bypass (of met een bypass geregeld op inblaastemperatuur ) dan is er veel minder vermogen benodigd maar ook veel minder energie. Een bypass geregeld op buitentemperatuur zorgt ervoor dat boven een bepaalde buitentemperatuur (in dit project 12°C) de WTW niet werkt. Daardoor is er t.o.v. de overige situaties met een WTW meer vermogen en energie benodigd, maar nog steeds veel minder dan zónder WTW.

Koeling:

Ook hier wordt als snel duidelijk dat het toepassen van een WTW een gunstig effect heeft op het benodigde koelvermogen. Je ziet ook duidelijk dat in de zomer het terugwinnen van de warmte uit de retourlucht ervoor zorgt dat er meer koelenergie benodigd is om de lucht te koelen. Een bypass zorgt ervoor dat ook in de zomer de WTW zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Hierbij is de optie “bypass regelen op inblaastemperatuur” de gunstigste. Als de bypass geregeld wordt op buitentemperatuur is er een buitentemperatuur op te geven waaronder de WTW niet werkt (in dit project 24°C) erboven wordt de WTW wél benut.

Voorwaardelijke nachtkoeling:

Als er voorwaardelijke nachtkoeling met buitenlucht wordt toegepast dan wordt de lucht ook over de WTW gevoerd. Als er geen bypass is dan zal de inblaastemperatuur bepaald worden aan de hand van het rendement van de warmteterugwinning. Een bypass geregeld op buitentemperatuur zorgt ervoor dat wanneer de bypass geactiveerd is er met buitenlucht wordt geventileerd. Bij buitentemperaturen waarbij de WTW wordt gebruikt zal de inblaastemperatuur afhankelijk zijn van het rendement van de WTW. Een bypass geregeld op inblaastemperatuur zal proberen om de opgegeven inblaastemperatuur in de nachtsituatie te bereiken.

Op 8 december 2022 hadden we een webinar over de luchtbehandelingskast in Vabi Elements. Dit webinar kun je hier terugkijken.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...