Video Vabi Elements tabellen wijzigen

Delft 5 december 2016 – In Vabi Elements is het mogelijk om uw tabellen met uitvoer te configureren. Bepaal zelf hoe u wilt communiceren met uw klant. Bent u nog niet helemaal thuis in deze functionaliteit? Bekijk dan de online video: tabellen wijzigen.

tabellenwijzigen

Vabi Elements 3.0, het integrale gebouwprestatieplatform, helpt u met het realiseren en verantwoorden van gebouwprestaties over de hele levenscyclus van een gebouw. Meer informatie over Vabi Elements, leest u hier.

 

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...