Verplichtende maatregelen om de energiedoelstellingen te halen?

Delft, 24 november 2016 – Minister Blok verwacht dat de doelstelling van het gemiddeld label B in 2020 voor woningen van woningcorporaties niet wordt gerealiseerd. Hij verwijst hiervoor naar de Nationale Energieverkenning 2016. Ook Aedes, Vastgoedbelang en Woonbond verwachten dat de doelstellingen uit het energieconvenant niet in 2020 worden bereikt.  Minister Blok heeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij nadere maatregelen uitwerkt om de realisatie van de doelstellingen dichterbij te brengen.

energiedoelstellingen

Verplichtende maatregelen

Minister Blok is bezig met voorbereidingen van wetgeving om huurwoningen met niet-groene labels (slechter dan Label C) uit te faseren. Hij wil hierbij ook de financiële consequenties voor de partijen in kaart brengen. Komend voorjaar brengt hij deze plannen naar buiten.

Prestatieafspraken

Een tweede actie die Minister Blok voor ogen heeft, is het aansporen om de doelstellingen van het convenant Energiebesparing huursector en het Energieakkoord zoveel mogelijk mee te nemen in de lokale prestatieafspraken. De minister wil hierbij een inhoudelijke monitor van lokale afspraken opzetten. Zo krijgt hij een beter beeld van de bijdrage van die afspraken aan de besparingsdoelen. Wij denken dat, naast de energiebesparing, het ook heel belangrijk is om de woonlasten in de prestatieafspraken mee te nemen (lees hier meer).

Monitoring

Door de ingang van het Nader Voorschrift in 2015 is een wijziging in de monitoring nodig. Tot 2015 werd dit op basis van het energielabel met behulp van SHAERE bijgehouden. Vanaf 2017 wordt de Aedes Benchmark gebruikt voor het vergelijken van de prestaties van de woningcorporaties. Maar ook wordt in verschillende stappen de Voortgangsinformatie (dVi) verbeterd. Zo moeten corporaties over 2016 berichten over de verdeling van energielabels voor hun voorraad. De minister verwacht dan in 2018 een compleet beeld van de prestaties in het kader van het Energieakkoord te hebben.

Wij zijn samen met Aedes druk bezig om te zorgen dat vanuit de software een rapportage voor de gegevens voor de Aedes Benchmark kan worden uitgedraaid. Hierin verwerken we de datakwaliteitscontrole, zodat je zeker weet dat je de juiste data naar Aedes verzendt. Binnen enkele weken verwachten we de versie beschikbaar te stellen.

Op 6 december a.s. is er een algemeen overleg over de Energiebesparing in de Gebouwde omgeving, waarin de bovenstaande punten worden behandeld. Wij houden jullie op de hoogte.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...