AE 10.0: Veranderingen berekening Aangrenzend onverwarmde ruimten

In de nieuwste update van de NTA en Assets Energie zijn er een aantal wijzigingen rondom de berekening van de aangrenzend onverwarmde ruimten en serres. Dit artikel beschrijft de aankomende wijzigingen en de gevolgen die daarbij plaatsvinden.  

Een van de belangrijkste wijzigingen van de NTA 2023 is de wijziging in de berekening van de aangrenzend onverwarmde ruimten. In de vorige versie wordt een AOR berekend met dezelfde temperatuur als de buitentemperatuur. Omdat er in tegenstelling tot de begrenzing buitenlucht geen zoninval in een AOR gerekend wordt, geeft de begrenzing vam een AOR momenteel het hoogste warmteverlies.  

In de praktijk is de temperatuur in een aangrenzend onverwarmde ruimte wat meer gematigd. In de wijzigingen van 2023 is dit aangepast zodat er met een meer gematigde temperatuur wordt gerekend. Deze wijziging brengt de effecten van een begrenzing aan een AOR weer meer in de buurt van hoe het was in de berekening van de energie index of de EPC waarin dit effect ook mee in rekening werd gebracht.  

Dit effect kan gevolgen hebben op het berekende energielabel van de woning. Met name woningen gelegen op de eerste verdieping boven onverwarmde bergingen kregen met de ingang van de NTA een slechter label door deze begrenzing. Met de komende wijziging zal dit dus verminderen.  

Het bovenstaande is van toepassing op energielabels met een basisopname met een forfaitaire berekening van de aangrenzende onverwarmde ruimtes, dus voor het overgrote deel van de woningvoorraad. Woningen met een detailopname kun je vanaf de 10.0 versie ook in detail berekenen voor de aangrenzend onverwarmde ruimten en serres. Hiervoor kunnen deze ruimten vervolgens ingevoerd worden door het opgeven van de bijhorende oppervlakte en de geometrie. Deze ruimten kunnen vervolgens aangegeven worden als begrenzing van een geometrievlak in de rekenzone. Door de AOR en AOS gedetailleerd in te voeren, kan de temperatuur in deze ruimten worden berekend en daarmee ook de verliezen vanuit de rekenzone richting deze ruimten.  

Deze gedetailleerde berekening zal vooral gunstig zijn voor de BENG-berekening van een appartementencomplex of een utiliteitspand met een complexe geometrie. Voor gebouwen met grote bovengrondse bergingen of trappenhuizen geeft deze extra invoer een nauwkeuriger beeld van het label.  

Heb je vragen over de update van de NTA en Assets Energie of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...