Vabi in corporatieland

Vabi is in 1972 opgericht door het Rijk, TNO en een consortium van Bouw- en installatiebedrijven. Vabi start met het ontwikkelen van een gebouwsimulatiemodel. Het rijk vond dit belangrijk voor Nederland en heeft Vabi toen ondergebracht bij TNO. In 2005 is Vabi losgekoppeld van TNO met als doel om ook professionele gebouweigenaren te ondersteunen met intelligente modellen voor duurzaamheidsvraagstukken. Vabi heeft als een van de eerste partijen in Nederland software ontwikkeld voor het opstellen van energielabels. Dit was in die tijd voor professionele eigenaren van woningen nog geen actueel onderwerp, dit veranderde in 2006, toen werd het energielabel definitief in Nederland geïntroduceerd.

Energielabels voor woningcorporaties

Woningcorporaties kregen hierna al vrij snel de plicht om aan de hand van de labels hun voorraad te verduurzamen. Het doel was dat woningcorporaties actief huurders en potentiële huurders informeren over de energetische kwaliteit van de door hen gehuurde of nog te huren woning. Het belang van het treffen van verduurzamingsmaatregelen is toen ook onderdeel geworden van het woningwaarderingsstelsel waarop de huurprijs is gebaseerd. Hiervoor werd Vabi Assets Energie ontwikkeld. De eerste versies van Vabi Assets Energie boden alleen nog de mogelijkheid om per VHE (verhuurbare eenheid) labels op te nemen en te berekenen.

De ontwikkeling van Vabi Assets energie

Gestuurd vanuit de marktvraag, heeft Vabi een database model ontwikkeld. Het voordeel van dit model is dat naast het beheer van de labels van het gehele bezit van de gebouweigenaren er ook analyses gemaakt kunnen worden op het door de gebruikers gewenste aggregatieniveau. Gegevens ten behoeve van de huurprijzen vonden vanaf dat moment altijd automatisch hun weg naar de primaire systemen. Grote stappen zijn en worden gezet door woningcorporaties om de processen zo efficiënt mogelijk te maken. Medewerkers en/of externe adviseurs zorgen voor betrouwbare data en de dossiervorming. Vabi Assets Energie kreeg een centrale rol in het proces en zorgt voor overzichtelijke en juiste data gevormd vanuit gecontroleerde processen.

Door deze stappen te zetten kregen woningcorporaties beeld bij de actuele energetische prestaties van hun woningen. Soms naar tevredenheid, veel vaker aanleiding tot verbetering. De rekenkernen en de database onder Vabi Assets Energie hebben ervoor gezorgd dat er snel meerdere functionaliteiten beschikbaar kwamen voor de woningcorporaties. Assets Energie groeide functioneel gezien snel. Woningcorporaties kregen, zelfstandig of ondersteund door hun adviespartners, de mogelijkheid om verbeterplannen te simuleren. Op deze manier ontstond met een paar drukken op de knop een helder beeld bij de effecten van ingrepen. Niet alleen op de energetische verbeteringen maar ook op de financiële aspecten qua investering. Daarnaast worden ook de effecten op de huurprijs in relatie gebracht met besparingen voor bewoners.

Woonlasten in samenwerking met NIBUD

Dat laatste is mogelijk geworden door een partnerschap met NIBUD. De vastgoedkennis van Vabi kwam hiermee in contact met de budgetkennis van NIBUD. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om de effecten van verbeteringen in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bewoners.  Naast kwaliteit en beschikbaarheid is betaalbaarheid voor woningcorporaties namelijk een zeer belangrijke pijler.  Door de ontwikkelde modules rondom het maken van beleid, de woningwaardering en woonlasten zijn woningcorporaties zonder al te veel eigen kennis in staat snel stappen te zetten in de planvorming.

Vabi Assets Beleidssimulatie

Er komt veel kijken bij het maken van duurzaamheidsbeleid. De mogelijkheid om het bezit te verbeteren hangt af van meerdere factoren. Intern in de vorm van (financiële)capaciteit maar ook extern (wet- en regelgeving en prestatieafspraken met de overheid). Gezien de samenhang en complexiteit is het onmogelijk gebleken om alleen op afdelingsniveau beslissingen te nemen over het voorraadbeleid. Al snel werd duidelijk dat erg een noodzaak is om integraal de vraagstukken/uitdagingen te benaderen. Een euro kan per slot van rekening maar één keer worden uitgegeven. Met onze oplossing Vabi Assets Beleidssimulatie (2010) konden klanten simuleren waar die euro het meeste effect had op het realiseren van doelstellingen en het voldoen aan de afspraken.  Dit biedt veel mogelijkheden. Vanaf dat moment was het zonder tussenkomst van Excel (en veel tijd) mogelijk om integraal (wonen, vastgoed en financiën) beleid te simuleren en ook nog eens verschillende simulatie naast elkaar te leggen.

SAM de asset management tooling van Vabi en Ortec Finance

Dit was ook het podium waar Vabi en Ortec Finance elkaar als experts tegenkwamen. Met de expertise van Vabi om te rekenen aan Vastgoed en de expertise van Ortec Finance op het gebied van Financiën toegepast op de corporatiesector met haar specifieke wetgeving is er 12 jaar geleden een samenwerking ontstaan en leveren wij, misschien wel actueler dan ooit, de asset management tool samen SAM, de toonaangevende strategische en tactische tool voor het vastgoedbeleid van woningcorporaties.

Samen krijgen we de juiste labels

Terug naar Vabi Assets Energie. Energielabels krijgen periodiek te maken met aanpassingen in de wet- en regelgeving. Na de energielabels kwamen de energieindexen met een numerieke waarde die even later ook een label in de vorm van een letter kregen. Dit is niet vergelijkbaar met de oude energielabels die ook uitkomst in de vorm van een letter hadden. Om het voor particulieren makkelijker te maken om een energielabel te verkrijgen werd het zogenoemde definitieve label geïntroduceerd. Tegenwoordig werken met de NTA 8800 die maar liefst vier indicatoren als uitkomst heeft. Zelfstandig en vaak in samenwerking met adviespartners heeft Vabi veel tijd geïnvesteerd in het ontwerpen van rekenkernen, ontwerpen van conversies en ook vooral het delen van kennis en het begeleiden van klanten. Iets was Vabi goed kon, goed kan en waarop we ook in de toekomst volop blijven investeren.

Gerelateerde artikelen

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

25 maart 2024
Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk...

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...