Terugblik interpretatie- en wijzigingsbesluiten EPA-W methodiek in 2016

Ontdek Vabi EPA woningen berekenen

Delft, 3 januari 2017 – In 2016 zijn door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) een aantal interpretatie- en wijzigingsbesluiten genomen die effect hebben op de EPA-W methodiek. Hiervoor is door het CCvD een document opgesteld. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen uit 2016 voor u op een rij.

Ontdek Vabi EPA

Definitie collectieve installatie

De definitie van een collectieve installatie in aangepast. De nieuwe definitie luidt als volgt:

Een collectieve installatie is bedoeld voor de verwarming, warm tapwaterbereiding en/of koeling van meer dan één woonfunctie waarbij het totaal geïnstalleerde vermogen van de Cv-ketel(s) groter is dan 30 kW, waarbij de opwekker binnen het perceel van het betreffende woning- of appartementencomplex is opgesteld.

Rapportage huurder/bewoner

Na het van kracht worden van het Nader Voorschrift was het afgeven van een rapportage, als bijlage bij de Energie Index, niet meer verplicht. Op dit besluit is het CCvD nu teruggekomen. In het vigerende interpretatie- en wijzigingsbesluit is opgenomen dat er bij afgifte van een Energie Index tevens een rapportage voor de huurder/bewoner dient te worden afgegeven. Hiervoor volstaat momenteel nog het overhandigen van het opnameformulier.

Representativiteit

Een belangrijke aanpassing in het interpretatie- en wijzigingsdocument is het besluit om de onderbouwing van representativiteit bij seriematige woningen of woningen in één complex aan te scherpen. In het wijzigingsbesluit is vastgelegd hoe representativiteit bepaald moet worden aan de hand van een beslisschema en steekproeven. En hoe de steekproef uitgevoerd dient te worden.

 Aantal woningen  Eerste steekproef (n1) Tweede steekproef (n2)
1 t/m 10
11 t/m 14
15 t/m 19
20 t/m 24
25 t/m 29
30 t/m 39
40 t/m 49
50 t/m 59
60 t/m 99
100 t/m 199
200 t/m 299
300 t/m 399
400 t/m 499
allemaal
10
14
15
17
19
24
26
33
36
37
37
38






7
8
9
9
9
10
10

Het aantal woningen met afwijkingen uit de steekproef moet kleiner of gelijk zijn aan 5% om te voldoen aan de onderbouwing van representativiteit. Stel u heeft 150 woningen in een deelverzameling, dan zitten er minimaal 36 in de steekproef. 5% van 36 is 1,8. Dit getal moet naar beneden worden afgerond. Dus in dit voorbeeld mag 1 woning afwijkingen vertonen in de eerste steekproef. Zijn dit er meer dan dient een tweede steekproef gedaan worden met een steekproefgrootte van 9.

in 5 stappen renovatiejaarklasse bepalen via de qv,10-waarde

De qv,10-waarde is geen invoer in het Nader Voorschrift en dus ook geen onderdeel van het opnameprotocol. De qv,10-waarde kon dus niet gebruikt worden om de infiltratie van de woning te bepalen. Om de qv,10-waarde toch te kunnen gebruiken is een procedure van 5 stappen opgezet om de qv,10-waarde om te zetten naar een renovatiejaarklasse, wat een belangrijke rol speelt bij de bepaling van de infiltratie.

Eerdere wijzigingen

De bovengenoemde vier punten zijn de nieuwste wijzigingen. Eerder dit jaar zijn er wijzigingen geweest met betrekking tot:

  • Het Energie-Indexrapport
  • Geldigheidstermijn diploma na de invoer van het Nader Voorschrift
  • Infiltratie ten behoeve van de correctie van winddruk
  • Definitie renovatiejaar
  • Nieuw gaskeurlabel

Een korte beschrijving van deze punten vindt u hier.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met Vabi EPA-W of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...