Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten EPA-W methodiek

Ontdek Vabi EPA woningen berekenen

Delft, 18 juli 2016 – Voor de BRL9500 zijn door de CCvD op 19 mei jl. een aantal interpretatie- en wijzigingsbesluiten opgenomen. Dit is gedaan ten behoeve van een eenduidige interpretatie van de beoordelingsrichtlijn en hieraan gekoppelde ISSO-publicaties. Hiervoor is door de CCvD een document opgesteld. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de EPA-W methodiek voor u op een rij.

Vabi EPA

Energie-Indexrapport

Voorheen moest u als adviseur bij het verstrekken van een Energie-Indexrapport een ingevuld rapportageformulier opleveren volgens bijlage 4 van ISSO 82.1, Nu wordt volstaan met alleen een Energie-Indexrapport dat voldoet aan hoofdstuk 2 van ISSO 82.1.

Geldigheidstermijn diploma na de invoer van het Nader Voorschrift

Heeft u vóór 1 januari 2015 het CITO EPA-W examen met een positief resultaat afgerond, dan mag u vanaf 1 januari 2015 nog vijf jaar EPA-W werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft te maken met het in werking treden van het Nader Voorschrift. Heeft u bijvoorbeeld op 1-10-2014 het CITO EPA-W examen behaald? Dan mag u, zonder tussentijds examen te doen, tot 1 januari 2020 EPA-W werkzaamheden uitvoeren.

Infiltratie ten behoeve van de correctie van winddruk

In paragraaf 6.5.5.2 van ISSO 82.1 staat omschreven op welke wijze de gebouwafmetingen voor woningen in een appartementencomplex worden bepaald ten behoeve van de infiltratie en correctie van winddruk. In deze paragraaf worden echter geen duidelijke kaders gesteld met betrekking tot de minimale hoogte en maximale breedte en lengte. In het interpretatie- en wijzigingsdocument zijn er grenzen gesteld aan de maximale breedte en lengte. Om te voorkomen dat er hele straten moeten worden opgenomen is er voor gekozen om de maximale breedte en lengte van een gebouw op 50 meter te stellen.

Definitie renovatiejaar

In paragraaf 6.5.3 van ISSO 82.1 staat omschreven wat er wordt verstaan onder renovatie. Omdat het toepassen van het renovatiejaar vaak vragen oproept is er in het interpretatie- en wijzigingsbesluit extra uitleg gegeven met betrekking tot de toepassing van het renovatiejaar. Er is sprake van renovatie als er maatregelen zijn genomen met betrekking tot de verbetering van de luchtdichtheid van de woning. Het betreft dan maatregelen zoals:

  • Het aanbrengen van isolatiemateriaal (gevel en dak)
  • Het vervangen van kozijnen
  • Het vervangen van glas
  • Het aanbrengen van dubbele dichting bij ramen
  • Het aanbrengen van compriband kozijnen

Indien er isolatiemateriaal is aangebracht zijn de Rc-waarde en U-waarde niet van belang, de Rc-waarde en U-waarde worden elders bij de bouwkundige gegevens ingevoerd.

Wat ook goed is om te weten en wat omschreven staat in het opnameprotocol, is dat het ‘renovatiejaar’ gebruikt mag worden in de rekenmethodiek als 90% van de buitenschil van de woning gerenoveerd of nageïsoleerd is. De beganegrondvloer telt bij die bepaling niet mee.

Nieuw gaskeurlabel

In het interpretatie- en wijzigingsbesluit wordt aandacht geschonken aan het nieuwe gaskeurlabel dat per 26 september 2015 is gewijzigd. Dit heeft invloed op de installatie onderdelen verwarming en tapwater. In de meest recente versie van Vabi EPA-W is het mogelijk, bij het tapwater, voor alle gasgestookte individuele toestellen de CW-klasse op te geven. Als er sprake is van een keuken- of een badgeiser moet ook de CW-klasse worden opgegeven. Mocht de CW-klasse echter niet te achterhalen zijn dan geldt voor een keukengeiser een klasse CW-2 en voor een badgeiser klasse CW-3.

Meer informatie over de EPA-W methodiek

Naast de EPA-W methodiek zijn in het interpretatiedocument ook punten opgenomen die betrekking hebben op de EPA-U methodiek voor utiliteitsgebouwen.

Wilt u ook aan de slag met Vabi EPA-W of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...