SVVE: De subsidie voor VvE’s voor een maatwerkadvies en energiebesparende maatregelen

Per 1 januari 2023 zijn SEEH en ISDE samengevoegd en gaan verder onder de naam SVVE. Per 23 januari is deze aan te vragen. In dit artikel wordt toegelicht wat de verschillende onderdelen van SVVE zijn en wat de veranderingen is ten opzichte van SEEH en ISDE.

Voorheen SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis)

De SEEH was bedoeld voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Dit is nu betrokken bij SVVE.

De SEEH bestond uit 3 onderdelen waarvoor je apart subsidie kon aanvragen:

 1. De advieskosten van een energieadvies (eventueel met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding)
 2. De uitvoering van energiebesparende isolatiemaatregelen
 3. De advieskosten van een oplaadpuntenadvies

Voorheen ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie)

ISDE zal ook onderdeel worden van SVVE en hoeft dus niet meer apart te worden aangevraagd. Enige uitzondering waarvoor VvE’s wel nog terecht kunnen bij de ISDE, zijn voor subsidies voor zonnepanelen en kleine windturbines.

SVVE (Subsidieregeling Verduurzaming Verenigingen van Eigenaars)

SVVE heeft de volgende onderdelen:

 1. Energieadvies
 2. Energiebesparende isolatiemaatregelen
 3. Aanvullende energiezuinige maatregelen
 4. Zeer energiezuinig pakket (ZEP)
 5. Duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Punten 1 tot en met 4 behoorden tot de SEEH, punt 5 behoorde bij de ISDE.

Belangrijke verschillen van SVVE ten opzichte van SEEH en ISDE:

 • Huurwoningen mogen ook betrokken worden bij het aanvragen van een energieadvies
 • Energieadvies moet een jonge leeftijd hebben (maximaal 2 jaar)
 • Meldcodes, waardoor het makkelijker te zien wordt of een aanvraag is goedgekeurd

1. Energieadvies

Wanneer je wilt weten hoe het beste het betreffende gebouw verbeterd kan worden, wordt er contact opgenomen met een energieadviseur. Deze zal het gebouw inspecteren en een energie-adviesrapport opstellen. In een energieadviesrapport staat wat de huidige prestaties zijn van het gebouw en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te verbeteren. Van deze maatregelen zal een indicatie worden gegeven van de bijbehorende kosten en een overzicht van voor- en nadelen.

Subsidiebedragen

De subsidie is altijd 75% van de factuur (incl. BTW), tot een bepaald maximum:

De volledige voorwaarden vind je op de website van RVO.

2. Energiebesparende isolatiemaatregelen

Wanneer je beslist om te gaan isoleren, kan subsidie worden aangevraagd. Tot 2023 was dit voor minimaal 2 maatregelen, per 1 januari 2023 mag dit ook voor een enkele maatregel. Deze maatregelen zijn:

 • Spouwmuur isoleren
 • Gevel isoleren, vanuit binnen of buiten
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • Glas vervangen door HR++ of triple glas

Subsidiebedrag

Wanneer je voor 1 maatregel subsidie aanvraagt, heb je recht op de helft van het maximumbedrag per vierkante meter. Wanneer je binnen 2 jaar nog een maatregel aanvraagt, dan gelden de standaardbedragen voor alle maatregelen (dus ook degene die al eerder was aangevraagd). Vraag je 1 maatregel aan buiten de termijn van 2 jaar, dan wordt het beschouwd als een nieuwe aanvraag en geldt wederom de helft van het standaardbedrag.

In de afbeelding hieronder vind je een overzicht van RVO met de voorwaarden:

3. Aanvullende energiezuinige maatregelen

Boven op de genomen maatregelen mogen nog extra maatregelen genomen worden. Aanvullende maatregelen moeten in combinatie met minimaal één van onderstaande opties:

 1. Isolatiemaatregelen of verwarmingsopties
 2. ZEP
 3. Centrale aansluiting op het warmtenet

Aanvullende maatregelen en subsidies zijn:

Maatregel Subsidie
Eerste keer aanleggen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem 30% (max €1200)
Eerste keer aanleggen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW (kan evt. in combinatie met CO2 gestuurd ventilatiesysteem) 30% (max €1200)
Dynamisch waterzijdig inregelen verwarmingssysteem €150
Energiedisplay of slimme thermostaat €120

Bron: Webinar RVO

4. Zeer energiezuinig pakket (ZEP)

Het ZEP is bedoeld voor woningen die al hoge isolatiewaarden hebben en nog verder willen isoleren. Hierbij wordt de volledige thermische schil geïsoleerd, in tegenstelling tot de aparte bovenstaande maatregelen. Hier is niks mee veranderd t.o.v. de SEEH.

Subsidiebedrag

Voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er al hoogwaardige isolatiewaarden zijn:

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidie Zeer energiezuinig pakket (ZEP) vind je op de website van RVO.

5. Duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Dit onderdeel heeft 3 opties, namelijk:

 1. Warmtepomp
 2. Zonneboiler
 3. Centrale aansluiting op een warmtenet.

Subsidie voor aansluiting op een warmtenet is alleen mogelijk wanneer de VvE volledig uit eigenaar/bewoners bestaat. Wanneer dit niet het geval is kan via de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) subsidie worden aangevraagd.

Subsidiebedrag

Centrale aansluiting  warmtenet

Meer informatie over de voorwaarden lees je op de website van RVO.

Aanvragen SVVE

De stappen voor het aanvragen vind je hier. Het daadwerkelijk aanvragen is mogelijk vanaf 23 januari 2023.

 

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...