Sneakpreview 9.1: Representatieve woningen registreren

Als er veel woningen zijn die op elkaar lijken, is het mogelijk om deze – onder voorwaarden – als representatief te beschouwen. Dit heeft als voordeel dat niet elke individuele woning bezocht hoeft te worden. Tot september (9.1) ondersteunden we registreren op basis van representativiteit nog niet in de software. Representatieve woningen werden/worden als uniek geregistreerd. Vanaf september ondersteunen we dit wel, wat gaat er precies veranderen?

Om spraakverwarring te voorkomen:

  • Gelijkende woning: De woning die in basis (alleen als steekproef) niet bezocht is omdat een andere woning representatief is. Deze woningen worden ‘Op basis van referentie’ geregistreerd.
  • Referentiewoning: De woning die representatief is voor een ander, oftewel de representatieve woning.

Inhoud

Hoe ziet het eruit op het energielabel & op EP-Online?
In Vabi EPA
In Vabi Assets Energie
Aanvraag omgevingsvergunning
Oplevering
Vervangen en uitbreiden

Hoe ziet het eruit op het energielabel & op EP-Online?

Het energielabel van de gelijkende woning, ziet er precies hetzelfde uit als een energielabel van de referentiewoning. Het enige verschil zit hem in het registratienummer. Als woningen representatief geregistreerd worden, zullen deze hetzelfde registratienummer hebben.

Je kan zien of er gebruik gemaakt is van representativiteit door te zoeken op het registratienummer. Het is niet mogelijk om te zien welke woning de referentiewoning is.

Als er ingelogd is op EP-Online, en er voldoende rechten zijn (als de adviseur de woning heeft geregistreerd) dan kan er doorgeklikt worden. Bovendien zijn er meer gegevens zichtbaar, waaronder het registratienummer. Hier kan hetzelfde lijstje gevonden worden als er gezocht wordt op registratienummer, en kan per woning het energielabel gedownload worden. Ook hier is het niet mogelijk om te zien welke woning de referentiewoning is.

Om vanuit EP-Online een overzicht te krijgen welke woningen op basis van referentie zijn geregistreerd kan een rapportage worden gedownload. Voor de gelijkende woning die op basis van referentie geregistreerd zijn, staat dit aangegeven. In de tweede screenshot hieronder in de meest linker kolom: Label op basis van referentie. Voor de representatieve woningen staat deze op ‘Nee’.

In Vabi EPA

Op basis van gebruikersinput hebben we de werkwijze in Vabi EPA gebruiksvriendelijker gemaakt. In de oude EPA-W software was het nodig om een ‘Groep’ aan te maken en deze te koppelen aan een object. Nu is het mogelijk om simpelweg een lijst te hangen onder een object, onder ‘registratiegegevens invoer’. Om dit gebruiksvriendelijk te maken voor grote hoeveelheden woningen zijn de functionaliteiten CSV ex/import en BAG gegevens ophalen toegevoegd. De BAG gegevens kunnen zowel voor 1 object als voor de lijst van woningen opgehaald worden.

Na registratie wordt dezelfde lijst vastgelegd onder de groupbox ‘registratiegegevens vastgelegd bij EP-Online’.

Bekijk hier de werkwijze van de CSV ex/import:


In Vabi Assets Energie

Vabi Assets Energie heeft een ander doel dan Vabi EPA. Het is belangrijk dat er een goed overzicht is van alle objecten. Om deze reden werkt registreren op basis van representativiteit anders dan in Vabi EPA. De werkwijze is hetzelfde als in het Nader Voorschrift. Als op de knop ‘Registreren representatief’ gedrukt wordt, kunnen de gelijkende woningen gekoppeld worden.

Bij het importeren van EPA-bestanden is er rekening mee gehouden dat van elke gelijkende woning die geregistreerd is, deze apart geïmporteerd wordt.  Waar je dus in Vabi EPA 1 object hebt met meerdere gelijkende woningen, heb je in Vabi Assets Energie een aparte regel voor elke woning. Voor het importeren zijn de gegevens in de groupbox ‘registratiegegevens vastgelegd bij EP-Online’ leidend.

Voor de geïmporteerde woning wordt automatisch vastgelegd wat de gegevens zijn van de referentiewoning. Dit gebeurt ook als in Vabi Assets Energie de woning als representatief wordt geregistreerd.


Aanvraag omgevingsvergunning

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is het niet mogelijk om gebruik te maken van representativiteit. Dit heeft verschillende redenen.

  1. De spelregels zijn streng voor gelijkende woningen. Het is in deze fase nog onbekend of hieraan voldaan gaat worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opties zoals een uitbouw die de koper nog kan nemen.
  2. Het vervangen van Energielabels gaat niet altijd even makkelijk. Als de lijst van gelijkende woningen anders is, is het vaak nodig om de Energielabels handmatig in te trekken.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning is het daarom nodig om alle woningen als uniek te registreren.

Oplevering

Het verschil met bestaande bouw is dat als de aanvraag is gedaan met de NTA 8800 (toets aan BENG-eisen), dat de oplevering gekoppeld moet worden aan de aanvraag omgevingsvergunning. Het ‘voorlopig energielabel’ wordt daarmee vervangen voor een ‘definitief label’. Dit kan met behulp van de ‘Provisional ID’.

Ook als de aanvraag in een ander softwarepakket is geregistreerd kan deze gevonden worden door te zoeken in EP-Online op het registratienummer, projectnaam, objectnaam of Provisional ID.


Vervangen en uitbreiden

Let bij vervangen op, als de gelijkende woning verwijderd wordt, dat hiervoor het energielabel ingetrokken wordt.

Ben je vergeten een woning in de lijst op te nemen? Geen probleem. Kies in de registratietool voor ‘uitbreiden’. De gelijkende woning zal in de lijst toegevoegd worden met hetzelfde registratienummer en registratiedatum.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over Vabi EPA? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

16 april 2024
Nieuwe manier van inloggen voor Vabi software

Graag willen we je op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, rondom ons nieuwe Vabi klantportaal – het Vabi platform – die momenteel plaatsvinden....

25 maart 2024
Maatwerkadvies gebruiken voor de investeringssubsidie DUMAVA

Is jouw vastgoed in Nederland eigendom van een maatschappelijke instelling? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie voor het verduurzamen van het maatschappelijk...

21 maart 2024
WWS-veranderingen door Wet betaalbare huur

De Tweede Kamer zal de komende tijd het wetsvoorstel betaalbare huur van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bespreken. Het doel...