RWS Partner in Wonen verbetert vastgoedbeleid met Assets Beleidssimulatie

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:RWS-Goes-kiest-voor-Vabi-Assets-BeleidssimulatieDelft, 22 januari 2015 – RWS Partner in wonen uit Goes gaat werken met Assets Beleidssimulatie. De woningcorporatie met ongeveer 6500 verhuureenheden is actief in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland en wil met het model de afstemming tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie verbeteren, om zo op strategisch en tactisch niveau integrale afwegingen te maken binnen het vastgoedbeleid.

Integrale afwegingen op strategisch en tactisch niveau

In 2013 heeft RWS de procesgang van het Strategisch Voorraad Beleid geoptimaliseerd en geïmplementeerd. Hierbij zijn inmiddels al een aantal doelstellingen en uitdagingen opgepakt en opgelost. Bij RWS is het Strategisch Voorraad Beleid nu de basis van het handelen. Het SVB wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van geprognosticeerde demografische ontwikkelingen en marktverkenningen. Nieuwe ontwikkelingen in de markt worden beoordeeld en afgezet tegen het geldende SVB. Met Assets Beleidssimulatie gaat RWS het Strategisch Voorraad Beleid en het proces daar omheen nog verder verbeteren.

Borging van het SVB in de organisatie

“Om de integraliteit van het SVB te verbeteren, hebben wij behoefte aan consistente data en definities. Wij merkten dat afdelingen vanuit hun ‘eigen specialisme’ met het vastgoedbeleid bezig waren zonder dat de samenhang met andere vraagstukken vroegtijdig werd onderkend”, zegt Iris de Vries, manager Strategie & Beleid bij RWS Partner in wonen. “Assets Beleidssimulatie wordt voor ons het instrument om de consequenties van keuzen op de beleidsdoelen voor de hele organisatie inzichtelijk te maken. Met het model gaan wij ons facetbeleid (huurbeleid, onderhoudsbeleid, etc.) verder aanscherpen en op een uniforme manier ontsluiten naar de organisatie. Want ook een eenvoudige / duidelijke vertaling van het beleid naar complexniveau is heel waardevol voor onze medewerkers die praten met huurders over hun woning.”

Analyseren, simuleren en communiceren

Assets Beleidssimulatie is de assetmanagement oplossing voor corporaties en helpt hen antwoord te geven op de vraag hoe (strategische) portefeuille-doelstellingen het beste kunnen worden vertaald naar (tactische) doelen op complexniveau. Medewerkers krijgen inzicht in de huidige en toekomstige staat van het vastgoed. Het helpt bij het simuleren van verschillende beleidsvarianten, toetsen van beleidskeuzes aan gestelde doelstellingen en doorrekenen aan de hand van bewezen rekenmethodieken om zo tot een optimale beleidsvariant te komen. Het vastgestelde beleid kan vervolgens via flexibele dashboards worden gepresenteerd in de organisatie.

Wilt u ook integrale afwegingen maken binnen uw vastgoedbeleid? Lees dan meer over Assets Beleidssimulatie of neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

03 juni 2022
Download de Infographic: naar een duurzame woningvoorraad in 2050

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaven voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen...

06 september 2021
Eerste versie Energieplannen binnenkort beschikbaar in Vabi Assets Energie

Sinds 1 januari is de nieuwe wetgeving voor de energieprestatie van een gebouw, de NTA 8800 van kracht. Deze verandering heeft veel impact gehad...

31 mei 2021
Zo lever je je gegevens aan voor de Aedes benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit (SHAERE)

Sinds 1 juni kun je de gegevens voor de Aedes Benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit weer aanleveren. Dit kan nog tot 31 juli a.s....