Prijsplafond energieprijzen vanaf versie 9.3

Per 1 januari 2023 is het veelbesproken prijsplafond op de energieprijs voor huishoudens en kleinverbruikers in werking getreden. Hiermee worden de meeste huishoudens ontzien doordat ze niet meer dan de maximale prijs behoeven te betalen voor stroom, gas en stadsverwarming. 

Dit betekent dat er tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming niet meer dan de onderstaande prijzen worden gevraagd.  

Toch zullen met de invoering van het prijsplafond niet alle huishoudens geholpen zijn. De verwachting is dat 60% van de huishoudens onder dit prijsplafond zullen uitkomen. Volgens TNO zitten er bij de overige 40% van de huishoudens kwetsbare groepen. Dit zijn met name huishoudens buiten de Randstad met een laag inkomen die meer stoken, omdat ze vaker wonen in grote huurwoningen die slecht geïsoleerd zijn en vaak niet zelf kunnen verduurzamen. 

Vanaf versie 9.3 wordt voor de Woonlasten module rekening gehouden met het prijsplafond. Hierbij wordt op basis van het berekende jaarverbruik de energielasten berekend. Wordt er tot aan de grens verbruikt, dan zal het maximale prijsplafond worden berekend. Als het verbruik erboven zit, zal voor het verschil de marktprijs gehanteerd worden. Met deze update voorzie je woningzoekenden van een realistisch beeld van de desbetreffende woning. We proberen middels updates ook te werken met de meest recente energieprijzen. Mochten de prijzen niet meer up to date zijn, dan hebben we een stappenplan (link) hoe je deze handmatig kunt aanpassen. 

Bekijk deze pagina voor meer informatie over de Woonlasten module. Op deze pagina vind je de download link voor het installeren van versie 9.3 

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...