Stralingsasymmetrie weergeven in tabellen

Naast PMV en PPD voor de thermische behaaglijkheid van het lichaam kan er ook gekeken worden naar lokaal comfort. Lokaal discomfort kan veroorzaakt worden door tocht, een grote temperatuurgradiënt, vloertemperatuur, asymmetrische straling. Afgezien van de tocht, kan lokaal discomfort bepaald worden met behulp van Vabi Elements gebouwsimulatie.

Het berekenen gebeurt door middel van een kleine (comfort) kubus die standaard in het midden van de ruimte op 80 cm hoogte wordt geplaatst. Met behulp van alle oppervlakte temperaturen van de wanden in de ruimte wordt met behulp van zicht en uitwisselingsfactoren de stralingstemperatuur voor elke zijde van de kubus bepaald. Deze worden gebruikt om de totale stralingstemperatuur die een persoon ervaart te bepalen. Dit is nodig voor de bepaling van de PMV.

De comfort kubus wordt standaard in het midden van een vertrek geplaatst, maar kan in het geometriescherm ook zelf op een bepaalde positie in een vertrek gezet worden.

De stralingstemperatuur van elke zijde van de comfort kubus wordt ook gebruikt om de stralingsasymmetrie te bepalen. Van stralingsasymmetrie zijn er 4 soorten:

  • Warm plafond
  • Koud plafond
  • Koude wand/raam
  • Warme wand/raam

Deze worden alle 4 afzonderlijk bepaald en getoetst aan de onderstaande criteria uit NPR 1752:

Als één type stralingsasymmetrie niet aan het bijbehorende criterium voldoet, dan wordt er niet voldaan aan de bijbehorende klasse voor de stralingsasymmetrie. De NPR-CR 1752 is inmiddels opgevolgd door de EN 15251:2007 en de EN 16789-1. De criteria voor de stralingsasymmetrie zijn nog steeds hetzelfde.

Het aantal uur dat niet aan een bepaalde klasse wordt voldaan tijdens de tel-uren is dan weer terug te vinden in de zelf te configureren ruimtestaat.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

20 januari 2023
SVVE: De subsidie voor VvE’s voor een maatwerkadvies en energiebesparende maatregelen

Per 1 januari 2023 zijn SEEH en ISDE samengevoegd en gaan verder onder de naam SVVE. Per 23 januari is deze aan te vragen....

19 december 2022
Terugverdientijd berekenen met de Maatwerkadvies bèta

De terugverdientijd (TVT) is een belangrijk resultaat om iets te zeggen over de effectiviteit van maatregelen en varianten. Het is een duidelijke term die...

12 december 2022
Het nieuwe maatwerkadvies voor een woongebouw (VvE)

Het maatwerkadvies wordt gebruikt voor het aanvragen van de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. Om tot een maatwerkadvies te komen kan je...