Stralingsasymmetrie weergeven in tabellen

Naast PMV en PPD voor de thermische behaaglijkheid van het lichaam kan er ook gekeken worden naar lokaal comfort. Lokaal discomfort kan veroorzaakt worden door tocht, een grote temperatuurgradiënt, vloertemperatuur, asymmetrische straling. Afgezien van de tocht, kan lokaal discomfort bepaald worden met behulp van Vabi Elements gebouwsimulatie.

Het berekenen gebeurt door middel van een kleine (comfort) kubus die standaard in het midden van de ruimte op 80 cm hoogte wordt geplaatst. Met behulp van alle oppervlakte temperaturen van de wanden in de ruimte wordt met behulp van zicht en uitwisselingsfactoren de stralingstemperatuur voor elke zijde van de kubus bepaald. Deze worden gebruikt om de totale stralingstemperatuur die een persoon ervaart te bepalen. Dit is nodig voor de bepaling van de PMV.

De comfort kubus wordt standaard in het midden van een vertrek geplaatst, maar kan in het geometriescherm ook zelf op een bepaalde positie in een vertrek gezet worden.

De stralingstemperatuur van elke zijde van de comfort kubus wordt ook gebruikt om de stralingsasymmetrie te bepalen. Van stralingsasymmetrie zijn er 4 soorten:

  • Warm plafond
  • Koud plafond
  • Koude wand/raam
  • Warme wand/raam

Deze worden alle 4 afzonderlijk bepaald en getoetst aan de onderstaande criteria uit NPR 1752:

Als één type stralingsasymmetrie niet aan het bijbehorende criterium voldoet, dan wordt er niet voldaan aan de bijbehorende klasse voor de stralingsasymmetrie. De NPR-CR 1752 is inmiddels opgevolgd door de EN 15251:2007 en de EN 16789-1. De criteria voor de stralingsasymmetrie zijn nog steeds hetzelfde.

Het aantal uur dat niet aan een bepaalde klasse wordt voldaan tijdens de tel-uren is dan weer terug te vinden in de zelf te configureren ruimtestaat.

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...