Ontsluiting van de Vabi Assets Energie data

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van onze Vabi Assets Energie data. Hieronder vind je een overzicht hoe je de data uit Vabi Assets Energie kan gebruiken.

Vastgoedeigenaren hebben een goede reden om Vabi Assets Energie als databron te gebruiken. Denk hierbij aan:

  • De Vabi Connector geeft de gebruiker van Vabi Assets Energie de mogelijkheid om te koppelen met het in gebruik zijnde Primair systeem leverancier, zodat je geregistreerde energielabel gegevens kunt gebruiken ten behoeve van de WWS punten.
  • Diverse rapportages binnen Vabi Assets energie geven bijvoorbeeld inzicht in een diversiteit van vraagstukken. Denk hierbij aan: “Wat is volgens de NTA 8800 de CO2 belasting van mijn bezit?” “Wanneer komen bepaalde energielabels te vervallen in de komende 10 jaar?” “Waar heb ik nog enkel glas in de woningen?” Of “Welke woningen hebben al een warmtepomp?
  • De database van Vabi Assets Energie zelf wordt ook steeds vaker gebruik als databaron. Hierop worden door derden bijvoorbeeld dashboards gemaakt voor realtime inzicht.

Aan de waardevolle data die binnen Vabi Assets Energie beschikbaar is, kleven ook risico’s. De database van Assets Energie is als het ware ongefilterd. Een van de vragen die hierdoor gesteld kan worden is:
Wat gebeurt er als beleid wordt gevorm op niet actueel bezit? Voorbeelden hiervan zijn: gekopieerde woningen waarmee variantberekeningen zijn gedaan, verwijderde woningen/voorraden of testobjecten, maar ook gekoppelde installaties en constructies die hieraan vasthangen.

De rekenkernen van Vabi Assets Energie en onze domeinkennis voegen intelligentie toe aan de ruwe data. Voor ontsluiting en rapportage doeleinde zijn binnen het model diverse tools beschikbaar, denk hierbij aan geautomatiseerd vastleggen van vastgoedregistratiemomenten en aan de exporttooling om ook de juiste data uit de deelvoorraden te kunnen ontsluiten. Kennis van de data is een vereiste om goede doorvertalingen te maken en hierdoor te voorkomen dat investeringsbeslissingen genomen worden met foutieve uitgangspunten.

Hieronder leggen we verschillende mogelijkheden uit om de correcte data uit Vabi Assets Energie te ontsluiten.

Data uitwisseling naar het primair systeem met: de Vabi Connector het primair systeem gebruikt de geregistreerde energielabels voor het bepalen van de WWS-punten en daarbij de maximale huur. Voor het gebruik van de Vabi Connector stel je per deelvoorraad in of die mag synchroniseren. Zo verzeker je dat je alleen actueel bezit wilt uitwisselen.

Historische gegevens met: Registratiemomenten
Binnen Vabi Assets Energie wordt bij het actualiseren van data, historische data overschreven. Met de tooling om geautomatiseerd registratiemomenten vast te leggen kun je de voortgang monitoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
De afnemende trend in CO2 belasting volgens de NTA 8800? Groei bezit? Hoeveel energielabels verlopen er per jaar? Hoe gaat het uitfaseren van de E, F, G labels?

Met inrichting van de tooling bepaal jezelf periodiek welk moment je vastlegt. Je krijgt dan inzicht in de kengetallen van jouw voorraad en hoe de trend zich ontwikkelt. De gelijkblijvende structuur maakt deze tool ideaal als onderlegger voor rapportages.

*Lees ook de online help over registratiemomenten en om deze automatisch vast te leggen.

Gedetailleerde data met: Export alle datavelden
De ‘export alle datavelden’ toont alleen de ingevulde datavelden die bij een woning zijn ingevuld. Hier vind je alles van zowel de toegepaste installaties en de geometrieën, het ventilatiesysteem tot de glastypen per raam. Deze rapportage toont alleen de kolommen waar gegevens in staan. Wil je deze export gebruiken op een consistente manier? Klap voor het verwerken van de data eerst alle kolommen uit voor elk tabblad, sommige zijn namelijk verborgen. De indeling is zodoende gestandaardiseerd en bruikbaar voor automatisering.

Deze export maak je bijvoorbeeld over de deelvoorraad: Objecten uit alle deelvoorraden. Zo overstijg je verschillen in opnameniveau die op deelvoorraadniveau worden opgesplitst.

Met een paar eenvoudig uitgevoerde acties is de data opgehaald en betrouwbaar. Wil jij hier ook mee aan de slag? Bepaal de informatiebehoefte die jij of de organisatie hebt. Probeer de genoemde functionaliteiten op beschikbaarheid van de gewenste data. Zorg ervoor dat je Assets Energie juist hebt ingesteld om alleen actueel bezit in de dataexport meenemen. Benieuwd hoe? Zie onze best practice: Best practice: Deelvoorraden voor jou laten werken

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...