Nog geen duidelijkheid over labelplicht voor corporaties

labelplicht corporaties

Delft, 28 september 2017 – Er is nog geen duidelijkheid over mogelijke verplichtende maatregelen voor woningcorporaties om aan de doelstellingen van het energieakkoord te voldoen. Dat is de uitkomst van een 30-leden debat over dit onderwerp dat op 14 september jl. werd gehouden.

De Kamerleden stelden vragen aan Minister Plasterk over mogelijkheden om het behalen van de doelstellingen alsnog te bewerkstelligen. Ze dienden moties in over onder meer:

  • omzetten van de verhuurdersheffing in een investeringsplicht
  • een wettelijke verplichting om naar energieneutraal te gaan in 2030
  • onderzoek van de mogelijkheden om alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting te bouwen
  • een verbod om de energiebesparende maatregelen door te berekenen in de huur.

Over deze moties is dinsdag jl. gestemd. Bekijk hier de uitslag.

Demissionair kabinet

Demissionair Minister Plasterk benadrukte bij het beantwoorden van de vragen dat hij slechts kan inventariseren en scenario’s kan doorrekenen, zoals hij in de brief van 14 juli jl. heeft gedaan. Hij gaf aan dat beleidsrijke vragen en moties toch echt door een nieuw kabinet moeten worden opgepakt en verwacht ook dat dit binnen enkele weken plaats zal vinden.

Labelplicht

De Minister gaf dus aan dat het aan een nieuw kabinet is om eventuele verplichtende maatregelen door te voeren. Mochten deze er komen, dan zal dit niet van de ene op de andere dag ingaan, aangezien de wetsvoorstellen zowel door de Tweede als de Eerste kamer moeten worden goedgekeurd.

Vooralsnog wacht de Minister op de plannen van Aedes, die afgesproken heeft om meer concrete maatregelen om de doelstellingen versneld te gaan halen voor te leggen aan de ECN. Denk hierbij aan extra zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, meer warmteaansluitingen, nieuwbouw meteen energie neutraal, planmatig onderhoud verrijken met energiebesparing en coaching van huurders. De ECN rekent op dit moment deze inspanningen door.

Verhuurdersheffing

Eén van de onderwerpen die tijdens het debat naar voren kwam is het gebruiken van (een deel van) de verhuurdersheffing voor de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Zowel Aedes als ook de Taskforce Bouw onder leiding van Bernard Wientjes adviseren deze maatregel. Tenslotte pleit Aedes ervoor om niet alleen uit te gaan van huurprijzen, maar om uit te gaan van de totale woonlasten bij het nemen van overheidsbeleid.

Lees hier het verslag van het debat

Lees hier de brief van Aedes.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

26 oktober 2023
Maak handig gebruik van het kostenkentallen platform Digipesis

De prijzen van verduurzaming kunnen soms hoog oplopen. Gelukkig kan er op termijn ook veel geld bespaard worden met de verduurzamingsmaatregelen. Door te vergelijken...

24 oktober 2023
Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden...