Nieuw in versie 9 van Vabi EPA

Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Wijzigingen in de norm en het opnameprotocol

Na een lange periode waarin je met de bèta versie kon wennen aan de nieuwe norm, is deze per 1 juni dan ook echt aangewezen. En wordt de 4e druk van ISSO publicaties 75.1 resp. 82.1 in de dagelijkse praktijk gebruikt. In dit artikel laten we zien wat de belangrijkste wijzigingen in de software zijn.

Beschaduwing

 

Tabel 16.1 heeft twee nieuwe categorieën gekregen: een overstek gecombineerd met een belemmering resp. zijbelemmering. Wil je niet zelf controleren welke categorie van toepassing is, dan kies je in de software automatisch. Je kunt dan alle afmetingen invullen en de software bepaalt automatisch in welke categorie deze valt. Als je na invoer op de knop rekenen klikt, zie je welke categorie eruit komt. Vervolgens kun je deze categorie overnemen bij andere ramen met dezelfde beschaduwing. Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om zelf te bepalen in welke categorie de beschaduwing valt (bewaar dit in het project dossier), dan kun je direct de categorie invullen.

Ventilatie

Debietregeling kun je in deze versie alleen nog opgeven als het debiet bekend is en bij utiliteit of woningbouw met een collectief systeem. De optie “handmatig 3 standen regeling” is komen te vervallen. Collectieve systemen voor woningbouw waarbij het debiet bekend is met de invoer ‘Handmatig 3 standen regeling’ zijn geconverteerd naar ‘Overig’. Dit levert dezelfde rekenresultaten op.

Terugregeling is gedetailleerder op te geven, voorheen in stappen van 20% en nu in stapjes van 10%:

Koeling

Bij passieve koeling middels Warmte-koudeopslag (WKO, bodemkoeling) die gerealiseerd zijn vanaf 2013 wordt nu met een beter rendement gerekend. De EER is dan 23 i.p.v. 16, dus nieuwere systemen krijgen een betere energieprestatie dan voorheen in EPA versie 8.

Verlichting

Voorheen was er opgenomen dat in kantoortuinen (>30 m2) alle verlichting in de avonduren bleef branden, net zoals bij kantoorvertrekken met een centraal aan/uit regeling. De gedachte achter de aanpassing is dat in de avonduren de verlichting niet in alle grotere kantoortuinen zal blijven branden. Daarom moet je nu opgeven of de verlichtingszone een kantoortuin is met schakelzones groter dan 30 m2. Uit het opnameprotocol (ISSO 75.1):

  • Gevallen waar gebieden in kantoren, hallen en gangen, die per stuk groter zijn dan 30 m², binnen een kantoorfunctie vallen en worden verlicht door een groep armaturen die gezamenlijk (handmatig of automatisch) aan en uit is te zetten.
  • Let op: Als een ruimte groter dan 30 m² is, maar de verlichting wordt in delen geschakeld en die delen zijn elk kleiner dan 30 m², dan is de regeling wel afhankelijk van aanwezigheid.

 

Overige wijzigingen

Registreren

Het monitorbestand is op veel vlakken aangepast door RvO om beter aan te sluiten op de NTA 8800 en zijn er wat verbeteringen aangebracht. Een van de verbeteringen is het aangesloten oppervlak bij koeling, nu van het koelsysteem, net als bij verwarming al was, en niet meer het aangesloten oppervlak van de opwekker.

Voor controle van de adresgegevens moeten huisletter en huisnummer toevoeging nu gescheiden worden doorgegeven. Het blijkt in de praktijk heel vaak dat de huisletter niet aanwezig is (en wel een huisnummer toevoeging), in versie 9.0.1 is het niet langer noodzakelijk om een – als scheidingsteken te gebruiken. Daarnaast is in versie 9.0.1 ook het doorgeven van de oriëntatie (onbekend) verbeterd voor gevels die grenzen aan grond.

Kwaliteitsverklaring voor PCM

Het is mogelijk om een kwaliteitsverklaring voor PCM (phase changing material) te gebruiken, bijvoorbeeld die van Orange Climate. Je kunt de soortelijke warmte overnemen van de kwaliteitsverklaring en de toegepaste massa invullen die geplaatst is.

Aantal installaties

Voorheen kon je alleen voor een woongebouw (omgevingsvergunning en nieuwbouw) het aantal installaties zelf opgeven. Nu kan dat ook voor bestaande bouw en bij utiliteitsbouw.

Het gaat niet alleen om de opwekker en ventilator/LBK, maar om het hele systeem van opwekker, distributie en afgifte.

Aantal bouwlagen

Het aantal bouwlagen dat je opgeeft bij installaties is verbeterd, er is gekeken naar de relevantie, die is voor individuele systemen anders dan bij gemeenschappelijk en collectieve systemen. Als het aantal bouwlagen in de berekening niet gebruikt wordt, dan hoef je deze niet meer in te vullen, zoals bij verwarming, bij individuele gasgestookte ketels, warmtepompen of micro WKK’s.

Tevens heeft deze invoer nu een plekje onder distributie gekregen.

Quickstart

Bekijk hier de quickstart van versie 9.0.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...