Kan ik het nieuwe maatwerkadvies al gebruiken voor subsidie aanvragen?

We krijgen deze vraag vaak. De nieuwe maatwerkadvies software is nog niet geattesteerd. Maar kan je deze wel al gebruiken voor de subsidieaanvraag van bijvoorbeeld de SEEH (VvE’s), EIA of een lening van het warmtefonds?

Tot 1  juli 2023: aanvragen met de nieuwe of het oude maatwerkadvies

In de certificering volgens de BRL staan de regels omschreven hoe bedrijven te werk moeten gaan bij een maatwerkadvies. Het kan zijn dat de subsidieregeling verwijst naar de BRL 9500-02 (maatwerkadvies woningbouw, 2011) of BRL 9500-04 (maatwerkadvies utiliteit, gepubliceerd 2015). In beide BRL’s staat niet specifiek beschreven dat er gebruik gemaakt moet worden van geattesteerde software. Daarnaast hoeft een maatwerkadvies niet geregistreerd (afgemeld) te worden zoals bij het energielabel. Dit maakt het dus mogelijk om met de (niet geattesteerde) maatwerkadvies software al subsidie aan te vragen.

Voor nu kun je kiezen welke software je daarbij wilt gebruiken, het nieuwe of het oude maatwerkadvies. Voor de nieuwe maatwerkadvies software hoef je geen dubbele berekening te maken om ook een geldig energielabel te registeren, omdat deze op de NTA 8800 gebaseerd is. Het voordeel van de oude maatwerkadvies software is deze direct een Word rapportage maakt met financiële berekeningen. Vanaf april 2023 zitten deze functionaliteiten ook in de nieuwe maatwerkadvies software.

De enige uitzondering is de EIA. Hier wordt direct verwezen naar de ISSO 75.2 versie 2015. Het is bij ons niet bekend of de subsidie ook met de nieuwe software wordt toegekend. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met RVO.

Planning vanaf 1 juli 2023

De huidige regelingen laten nog ruimte voor interpretatie. Het is de bedoeling dat dit duidelijker wordt als het nieuwe maatwerkadvies officieel geattesteerd is, voor juli 2023. Volgens de huidige plannen zal het volgende nodig zijn om voor subsidie in aanmerking te komen: een gediplomeerd adviseur zal onder een gecertificeerd bedrijf met geattesteerde software het maatwerkadvies registeren. Zodra deze beschikbaar is houden we jullie op de hoogte via deze webpagina.

 

Gerelateerde artikelen

19 maart 2023
Herwaardering aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) kan tot labelsprong leiden na 1 juli

In de huidige berekening is een begrenzing aan een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) erg nadelig voor het energielabel. De NTA rekent voor deze ruimte...

10 maart 2023
Prijsplafond energieprijzen vanaf versie 9.3

Per 1 januari 2023 is het veelbesproken prijsplafond op de energieprijs voor huishoudens en kleinverbruikers in werking getreden. Hiermee worden de meeste huishoudens ontzien...

10 maart 2023
Basis- en detailopname bij gebruik van Vabi Assets Energie

Het importeren van epa bestanden kan alleen als de bouwfase en opname van het epa bestand en de deelvoorraad hetzelfde zijn. Een epa bestand...